CDA komt met 13 “maaren” bij AZC beslissing.

Keerpunt 2010, VPGrave en het CDA stemden met 8 tegen 7 voor verlenging met een jaar van het COA kontract. VVD, LPG en TROTS stemden zoals verwacht tegen verlenging. Het CDA had een amendement ingediend met 13 voorwaarden. De bal ligt nu weer op de helft van het COA. Keerpunt 2010 wil meer weten over de hoogte van de kosten en opbrengsten van de afgelopen vijf jaar. Verder willen we cijfers over de overlast en veiligheid. Er wordt van alles geroepen maar cijfers ontbreken tot nu toe. Keerpunt 2010 en VPGrave prezen het CDA voor hun lijn waar niet van afgeweken is ondanks de waarschijnlijke druk van de coalitiegenoten.

Bron: Jacques Leurs en Nel Schuts (woordvoerster in het debat)

Gemeenteraad Grave stemt voor verlenging verblijf AZC.

CDA speelt hoofdrol bij besluitvorming.

Keerpunt 2010 was, zoals verwacht, voor behoud van het AZC. Woordvoerster Nel Schuts dook even in de “zorghistorie” van Grave. “Grave is altijd een zorgstad geweest. We hebben de ruimte en de mogelijkheden om te helpen. Je kunt nog altijd beter helpen dan geholpen moeten worden.”. Ze vond wel dat de communicatie tussen het COA en de omwonenden, maar ook met de gemeente fiks verbeterd moet worden. Ook wilde ze, in het belang van een eventuele latere beslissing een financieel overzicht van alle opbrengsten en kosten van het AZC van de afgelopen vijf jaar.

Bron: correspondent Freddy Klooté van de Graafche Courant.


Grave: ‘ja, maar’ voor asielzoekerscentrum.

Als het tenminste aan dertien voorwaarden van de Graafse gemeenteraad kan en wil voldoen.
Het asielzoekerscentrum blijft minstens nog een jaar in Velp

De Graafse raad stemde dinsdag in met een voorlopig ‘ja’ voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat heeft plannen voor nieuwbouw naast het huidige asielzoekercentrum in de voormalige Generaal de Bonskazerne in Velp.
Het COA krijgt nu een jaar de tijd om die plannen uit te werken. Een van de voorwaarden is dat er niet meer dan zeshonderd asielzoekers in het azc verblijven. En de monumentale Bonskazerne mag niet leeg komen te staan.

Bron: de Gelderlander

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: