Daandels en Adams beëdigd als wethouders.

Eric Daandels en Gerard Adams zijn gisteravond officieel geïnstalleerd als nieuwe wethouders van de gemeente Grave.
Het tweetal legde gisteravond de eed af in de raadzaal. Vanaf nu zijn zij verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid in Grave. Aankomende donderdag doen zij mee aan de bijeenkomst voor nieuwe Gravenaren in het Palazzo Theater. De vergadering werd voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan Peter Hendriks. Het VVD-raadslid overleed afgelopen maandag.
Bron: de Graafsche Courant
Portefeuilleverdeling College van B. en W.
 bestuursperiode   2010-2014

Wethouder E. Daandels

 • 2e loco-burgemeester
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Economische Zaken Reconstructie Volkshuisvesting
 • WABO (handhaving & vergunningen)
 • Woon- en Leefomgeving (incl. milieu, water, openbare werken)
 • Verkeer en vervoer (incl. KCV – Taxihopper)

Nadere specificatie: vervangt wethouder Adams bij afwezigheid


Wethouder G. Adams

 • 1e loco-burgemeester 
 • Financiën
 • Toerisme en recreatie 
 • Onderwijs en Bibliotheek
 • Accommodatiebeleid  
 • Sport  Volksgezondheid  Welzijn
 • Zorg en Sociale Zaken
 • Werkgelegenheid (incl. WMO en  doelgroepenbeleid)
 • Gemeentelijke dienstverlening en  Organisatieontwikkeling

Nadere specificatie: vervangt Burgemeester bij afwezigheid; vervangt wethouder E. Daandels bij
afwezigheid.


Burgemeester W. Delissen-van Tongerlo

 • Openbare orde en veiligheid 
 • Brandweer  
 • Beleidscoördinatie
 • Integriteit 
 • Deelname GR’en: GGD en BHIC
 • Erfgoedbeleid / monumentenbeleid
 • Kunst,Cultuur Voorlichting
 • Representatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Burgerzaken Publiekszaken
 • Personeelsaangelegenheden

Nadere specificatie: Vervangt wethouder G. Adams bij afwezigheid indien ook wethouder E. Daandels afwezig is

Bron: gemeentelijke communicatieafdeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: