ACTUEEL: 1. Commentaar Wij en Zij in de raad. 2. Gemeenteraad praat over eigen cultuur. 3. Leo de Vreede: veel geschreeuw. 4. Gaat LPG voor goud?

1. COMMENTAAR
opinie de Gelderlander

Wij en zij in de raad.
De voorbeelden zijn bekend. In Grave werd de afgelopen jaren geen hoogstaande politiek bedreven. Maar er is hoop. De fractievoorzitters van de Graafse partijen vergaderen later deze maand over de vraag hoe ze de bestuurscultuur kunnen verbeteren. Met andere woorden: hoe voorkomen we dat er opnieuw een cultuur van wij tegen zij ontstaat, zoals de afghelopen jaren? Want dat is wat er de afgelopen jaren aan de hand was: Gravenaren misbruikten hun titel als raadslid soms om onderlinge vetes uit te vechten. Ze verdachten elkaar van verduistering. Spraken in termen van getto’s en werden daarom vergeleken met de “fascist” Geert Wilders.

En dan werd er nog vertrouwelijke informatie gelekt. Waar linksbuiten en rechtsback na een felle voetbalwedstrijd nog wel eens een pilsje met elkaar drinken in de kantine, gebeurde dat in Grave alleen in eigen kleedkamer.

Niet alleen binnen de Graafse vestingmuren werd er gemat. Ook in Den Haag was het met rellende rebellen als Fortuyn en Wilders vaak raak. Na de paarse jaren was er geen plek voor compromis en nuance. Tegen die polarisatie wordt al enige weerstand zichtbaar.

En in Grave nu dus ook, met een discussie over de eigen cultuur. En dat is hard nodig, met mislukte woningbouwprojecten in het geheugen en miljoenenbezuinigingen in het vooruitzicht.

Dat de nieuwe coalitiepartijen uitgerekend nu met zijn drieën willen regeren en niet gaan voor een raadsbreed gedragen programma, is een gemiste kans. Maar het is juist nu aan de rest vergevingsgezind te zijn. De tijd van dogma en rotsvast geloof in andermans onkunde is voorbij.

Het is tijd voor rede, raad en daad.

En voor een discussie daarover is het nooit te laat. Als die maar fair gevoerd wordt.

2. Gemeenteraad praat over eigen cultuur.

“Wij” en “Zij” aan één tafel.

  • Er komt een “indringend” gesprek  over de manier waarop Graafse raadsleden met elkaar omgaan, zegt griffier Jos Roelofs.
  • Sommige incidenten zijn opgelost, andere blijven maar doorzieken.

door Frank Houtappels/de Gelderlander

Het moet maar eens afgelopen zijn met het onderlinge gekift in de Graafse gemeeenteraad. Dat is de insteek van een vergadering van de fractievoorzitters, komende maand.

Volgens griffier Jos Roelofs komt er “een indringend gesprek over de eigen bestuurscultuur”. Die discussie is onderdeel van de vraag of Grave op een andere manier (met een andere structuur en regelmaat) moet vergaderen.

“In de gemeenteraad hebben we wat incidenten gehad”, zegt Roelofs. Hij doelt onder meer op verdachtmakingen van raadsleden naar wethouders, en raadsleden die elkaar van fascistoïde standpunten beschuldigden.

“Sommige incidenten zijn opgelost, andere blijven doorzieken. Soms gaat het er behoorlijk hard aan toe, en alle raadsleden doen er aan mee.Daar schrik ik ik niet echt van, maar als raadslid heb je wel een voorbeeldfunctie.”, zegt Roelofs.

In de Graafse gemeenteraad heerst een cultuur van “hullie tegen zullie` zegt fractievoorzitter Jacques van Geest van VPGrave. Een cultuur waarin de coalitiepartijen VVD, CDA en LPG niet luisteren naar de partijen die een minderheid vormen: VPGrave, Keerpunt 2010 en Trots. `Laatst hield ik een betoog om door te gaan met nieuwe zaken aan te pakken, ook al zijn er nog geen nieuwe wethouders. Toen werd ik aangekeken  met eeen blik van “wat lult die Van Geest nou,”

“Nou, als je van je politieke tegenstanders niks accepteert, wordt het nooit wat`, zegt Van Geest.

Fractievoorzitter Matt Cruijsen van het CDA herkent zich niet in de kritiek op de raad. `Onze partij doet daar in ieder geval niet aan mee. Natuurlijk is er links of rechts wel eens een opmerking, maar dan is het vaak een reactie.”

P.S.  Was Matt Cruijsen niet bij de laatste raadsvergadering aanwezig toen zijn eigen CDA wethouder Harry Opsteegh door o.a. het CDA beschamend werd teruggefloten in de Zaak Litjens-Gemeente? Tot overmaat van ramp stemt wethouder/raadslid Hans Bos ‘s morgens in het college van BenW voor het voorstel en ‘s avonds in de raad tegen. Hoezo kritiek op de raad?

En op de website van het CDA lees ik zojuist nog: De Raad van de gemeente Grave is op zoek naar wethouders Ruimtelijke Ordening, Financiën/Economie en Samenlevingszaken.

3.  Veel geschreeuw, weinig wol
Zo mag je hetgeen naar buiten komt over het reilen en zeilen van het gemeentebestuur toch wel noemen. Van de scheepswerf lees je dan dat partijen elkaar beschuldigen van niet beantwoorden van brieven en communiceren via de pers. Maar hoe het nu staat met het haalbaarheidsonderzoek naar het verplaatsen hoor je bijna niets. En toch werd, nu al geruime tijd geleden, aangekondigd dat er met daadkracht aan zou worden gewerkt. Volgens die toezeggingen hadden de resultaten nu bekend moeten zijn. Grappig is wat ik op de site van Jacques lees dat de werkzaamheden aan dit onderzoek worden stilgelegd tot na het gesprek met de scheepswerf dat op maandag plaatsvindt. Dat lees je op donderdag 29 april. Tot maandag wordt er sowieso niet gewerkt.

Wethouder Bos verwijt de scheepswerf dat het college voornemens van de werf uit de pers moet vernemen. Hij vindt dat geen stijl. Op zich heeft hij daarin wel gelijk, maar het is ook bij het college gebruikelijk zo te werk te gaan. Kijk maar naar de aankondiging van rioleringswerkzaamheden op de markt. Noch de wijkraad, noch de ondernemers waren zelfs maar op de hoogte, laat staan dat zij een inbreng hadden. Het gevolg was natuurlijk dat de werkzaamheden werden uitgesteld. Bovendien is de stap van de scheepswef om naar een oplossing buiten Grave te zoeken niet zo verbazingwekkend. Al; eerder heb ik op dit platform gesteld dat dit de enige aanpak is die voor Grave een eind maakt aan de problemen die de scheepswerf met zich meebrengt. Ook in de brandbrief van de werf aan de raad gaf de directeur aan dat als verplaatsing niet op redelijke termijn zou zijn te realiseren en de gemeente niet zou meewerken aan de uitbreiding verder de Maas op, de werf uit Grave zou verdwijnen. Dan is naar buiten Grave verplaatsen nog de enige reddingsmogelijkheid. Aan die brief werd door de raad afgelopen raadsvergadering geen woord vuil gemaakt.

Jacques Leurs opperde nog de mogelijkheid dat het college niet goed weet wat er ambtelijk allemaal gebeurt. Je kunt het wel wat uitbreiden. Al meer is mij de gebrekkige dossierkennis bij de wethouders opgevallen. Dat blijkt vooral tijdens de voorbereidende vergaderingen. Veel te vaak weten de wethouders geen antwoord op de meest voor de hand liggende vragen. Zelfs ambtelijke steun ter plaatse helpt niet en dan moeten de vragen of schriftelijk worden beantwoord of tijdens de besluitvormende vergadering alsnog worden gegeven. De raad neemt hier al lang genogen mee. Dat wethouders bij de besluitvormende vergadering aanwezig zijn om alsnog vragen te beantwoorden is standaard.

Ook de mededeling van wethouder Bos dat het terrein aan de Koninginnedijk bij het Oranjebastion als tijdelijke parkeerplaats ter vervanging van het CHV-terrein is daar een voorbeeld van. Lees de B&W-besluiten van 20 april er maar eens op na. Daar wordt weliswaar gesproken over een “bepaald terrein”, maar reken maar dat in het B&W-stuk het voormalige Savelkoulsterrein staat vermeld. Bovendien kunnen we het nu buiten zien. Over het Wisseveld moet je nu eenmaal geheimzinnig doen. De B&W-besluitenlijst wordt er niet duidelijker door. Onzinnig gedoe.

Het wordt hoog tijd dat er weer wordt bestuurd.

P.S. aanpassingen in vetdrukken en vergroten zijn van de webmaster!!!

Lees voor meer:  http://leodevreede.blogspot.com/

4. Gaat LPG voor wethouderspost?

Binnenlands Bestuur meldt:

1. De grote zege bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart levert de lokale partijen veel wethoudersposten op.

2. In Grave loopt nog een sollicitatieprocedure voor twee wethouders.

Keerpunt 2010 visie: In Grave hebben 4 lokale partijen 9 raadsleden in de gemeenteraad gekregen. Het was zelfs mogelijk dat er een coalitie kon komen van deze 4 partijen. LPG, VPGrave, Keerpunt 2010 en TROTS hebben samen ook een meerderheid.

De lokalo’s hebben al 332 wethoudersposten binnengesleept. Volgt men in Grave deze trend of neemt LPG genoegen met CDA en/ of VVD bestuurders?

Op 11 mei valt waarschijnlijk de ontknoping zodat op 1 juni de wethouders geïnstalleerd kunnen worden en op 3 juni afscheid genomen kan worden van de huidige wethouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: