Goed voorbeeld:Geen mens hoeft in de gemeente Beuningen werkloos thuis te zitten met een uitkering.

Beuningen: passend werk voor iedereen

Dat is de stellige overtuiging van wethouder Geert Hendriks van Sociale Zaken.

In een aantal nieuwe verordeningen die in Beuningen per 1 juli van kracht worden, staan mogelijkheden opgesomd om dat doel te bereiken.

Hendriks: “Iedereen moet aan de slag kunnen. We willen daarvoor ruimte scheppen. De gemeente Beuningen zorgt ervoor dat mensen een inkomen hebben maar we betrekken ze ook meer in het maatschappelijk veld. Wie niet zomaar naar betaald werk kan worden geleid, kan vrijwilligerswerk doen. Al assisteert iemand maar vier uur in de week een vrijwilliger bij zijn werkzaamheden.”

De nieuwe inzet van Beuningen hangt samen met de Wet Investeren in Jongeren die sinds oktober vorig jaar van kracht is.
Die wet dwingt gemeenten ook om speciale verordeningen op te stellen waarin re-integratie, afstemming, cliëntenparticipatie en toeslagen geregeld zijn. Net als veel andere gemeenten maakte Beuningen gebruik van de mogelijkheid om iets meer tijd te nemen voor het opstellen van die stukken. Nu is het dus zo ver.

Hendriks: “We willen niemand betaald thuis laten zitten zonder vooruitzicht op werk. Ik zal persoonlijk als wethouder mijn contacten gebruiken – ook uit mijn vorige functie bij de gemeente Nijmegen – om te bemiddelen. Dat kan extra werkervaringsplekken opleveren voor mensen die als vrijwilliger aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld bij de lokale omroep Webfm.”

Het college van burgemeester en wethouders moet cliënten en uitkeringsgerechtigden ondersteunen bij de arbeidsinschakeling. Dat is ook in Beuningen het belangrijkste doel van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. Daarbij gaat het om mensen met een uitkering. Daarvoor kan Beuningen ook speciale projecten opzetten en eventueel bepaalde doelgroepen voorrang geven. Daarbij kan het dus gaan om betaald of onbetaald werk.

Hendriks: “Ik ben ervan overtuigd dat echt iedereen iets wil betekenen in de maatschappij. Wij kunnen ervoor zorgen dat de voorwaarden daarvoor goed zijn.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: