ACTUEEL:1. C100 actie/tussenstand. 2. Beth Hachajiem stopt gastvrijschap. 3. Leo de Vreede blogt weer volop. 4. (Week)Marktperikelen 5.Centrum één bouwput 6. Grave vraagt bovenlokale beleidsmedewerker. 7. Wethouders gezocht.

1. C1000 actie.
Steun de Graafse verenigingen en doe mee met de actie van C1000. Stichting Kinderfolklore gaat aan kop. Knap zonder leden. De top 10 clubs gaan door!

2. BETH HACHAJIEM.
De Stichting bouwt werk af. De Stichting kan het verblijf in het oude zusterklooster niet meer betalen. Het krijgt een nieuwe bestemming, welke is onduidelijk. sinds twintig jaar is het voormalig redemptoristinnenklooster in het noorden van Velp eigendom van de stichting Beth Hachajiem. De gastvrijheidschap stopt per 1 mei. Ook andere bewoners is gevraagd elders woonruimte te zoeken. Door veranderende wetgeving is het klooster niet meer te betalen zegt voorzitter Marie van Leeuwen. Wat er met het klooster gebeurt wil van Leeuwen nog niet zeggen. “Maar er zijn mensen mee bezig die er iets moois van maken. Het wordt beter dan het was.” De Stichting bouwt de activiteiten af, maar blijft bestaan.

3. Wederom vertrouwelijkheid.
Als het vertrouwen in het gemeentebestuur niet erg groot is vlucht je als bestuur maar in vertrouwelijkheid en zo heeft de Graafse soap over het lek bij het Wisseveld weer een vervolg. Geheel volgens verwachting…zie meer op “mevrouw de voorzitter”  http://www.leodevreede.blogspot.com/

4. (Week) marktperikelen.
Vlak voor Pinksteren wordt er gewerkt aan de riolering in de Rogstraat en op de Markt. Zonder overleg met Wijkraad, Graveon en Weekmarktlieden is dit besluit genomen. Wethouder riolering ga met alle betrokkenen rond de tafel zitten en kijk of bijv. de Pinksterfeesten geen last krijgen van deze werkzaamheden. Zie ook het weblog van CDA-er Leo de Vreede.

De marktkooplieden kregen de laatste versie van de indeling van de weekmarkt tijdens de verbouwing van het Hart van Grave. Op de informatieavond over het Hart van Grave werd al gezegd dat plaatsing van kramen op het kerkplein niet door kon gaan omdat de westkant van de kerk gerestaureerd gaat worden. Ook hier: ga met alle betrokkenen rond de tafel zitten om tot de beste oplossing te komen. Anders rolt er een ongewenste oplossing uit de busen wel verplaatsing naar de Lunette.

5. Graafs centrum een grote bouwput.
Als de drie maanden durende archeologische onderzoeken voor het Hart van Grave al snel beginnen kan na de zomervakantie de houten afzetting geplaatst worden en met het maken van de parkeerkelder begonnen worden.. Het monumentale stadhuis wordt eindelijk ook gerestaureerd.

(Maak daar dan een informatiepost over het Hart van Grave in, de VVV post en herstel de trouwlocatie. plaats een camera gericht op de bouwput zodat je wereldwijd de bouw kunt volgen).

Ook de Hoofdwagt wordt gerestaureerd en ook gaat de Elisabeth’s kerk en de Hervomde Kerk onder het mes.

Over de gevolgen voor het parkeren hebben we het nog niet!!!!!

6. Grave vraagt bovenlokale beleidsmedewerker.
In het blad Binnenlands Bestuur stond een advertentie over de halve pagina voor een beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting. Tusen haakjes was toegevoegd: bovenlokaal. Er werd ook nog een tweede beleidsmedewerker gevraagd waarbij deze toevoeging ontbrak.
Gaat deze medewerker vorm geven aan het krimpscenario samen met de regio?

7. Zwolle inspireerde tot een oproep op verkiezingsborden.
In Zwolle gaat men na het aantreden van de wethouders foto’s plaatsen van deze wethouders op de nog lege verkiezingsborden. In Grave maakt men van de gelegenheid gebruik om op de lege borden een oproep te doen om te solliciteren naar het wethoudersschap.

8. Politiek programma bij Radio Meander
Radio Meander, de lokale radio-omroep van Cuijk en Grave, start vanaf 7 April met een wekelijks politiek programma politiek cafe. Het programma start met een serie interviews met lokale politici over hun betrokkenheid bij de lokale politiek en hun werk voor de gemeente. Ook actuele thema’s, zoals de stand van zaken na de verkiezingen komen aan bod. De interviews worden tussen 20.00 en 22.00 uur uitgezonden. De zender is te beluisteren in Cuijk op 106.9, in Grave op 105.8 en op de kabel 87.5 of via http://www.streekradiomeanderfm.nl/

Met dit nieuwe programma wil Radio Meander de luisteraars meer achtergrondinformatie bieden bij de thema’s die in de lokale politiek van Cuijk en Grave spelen. Het programma wil lokale politici, bestuurders en vertegenwoordigers een platform bieden om uit te leggen waar zij in hun werk voor de gemeente naar streven en welke thema’s de komende jaren op de agenda staan. De makers hopen hiermee de luisteraar een bredere kijk te geven op het bestuur van de gemeente en zo meer betrokkenheid te creëren tussen de burger en het lokale bestuur.

Vooralsnog zijn er interviews gepland om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het politieke speelveld. Het ligt echter in de bedoeling om ook dorpsraden en andere vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit te nodigen of te debatteren over belangrijke en controversiële onderwerpen.

De luisteraars kunnen ook deelnemen door een e-mail te sturen met vragen. Stuur uw vragen naar 87.5@home.nl   onder vermelding van politiek cafe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: