Raadsvragen 1. Inzet Graafse amateurarcheologen bij Hart van Grave. 2. Bijdrage Estria aan riolering. 3. Alleen Grave verder met leerlingenvervoerder.

Maandag gaat Keerpunt 2010 aan het demissionair college vragen stellen over de volgende kwesties.

  • Onze landelijk bekende amateurarcheoloog Jo de Witt werd na een dag werk geweerd bij de opgravingen in de proefsleuven van het Hart van Grave. Wat voor afspraken zijn er gemaakt en door wie. Graag een reactie van portefeuillehouder Wilma Delissen (indien hersteld van haar longontsteking).
  • Estria wil helderheid over het betalen van de rioolaansluiting. In het verleden zijn daar mondeling toezeggingen over gedaan. Wethouder Harry Opsteegh heeft dit regelmatig toegezegd. Misschien kan de afgevaardigde uit Escharen in de nieuwe raad dit eens bij `zijn` wethouder aankaarten.
  • Grave is nog de enige gemeente in het Land van Cuijk die zijn leerlingen laat vervoeren door Taxihopper. Cuijk is hier ook mee gestopt. Graag nadere uitleg van wethouder Hans Bos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: