Goed voorbeeld van Oss.

Algemene Beschouwingen: bezuinigen door samenwerking

Door de economische situatie heeft het Rijk minder geld beschikbaar voor de gemeenten. In Oss wordt de komende jaren rekening gehouden met een bezuiniging tussen de 7,5 en 15 miljoen.

Wat heeft dit voor gevolgen voor inwoners in Oss en wat kan de gemeenteraad hier aan doen? Op 25 maart tijdens de Algemene Beschouwingen gaven politieke partijen hun visie.

Samenwerken

Paul Peters van de SP gaf aan dat ondanks bezuinigingen, solidariteit en het sociale gezicht van de gemeente Oss nog steeds voorop staan. Belangrijk voor de sociale samenhang is het verenigingsleven. De SP pleit voor bezuinigingen zonder onherstelbare schade. Met wensen zoals sportaccommodaties, buurthuizen, scholen en musea moet je pas op te plaats maken. Bezuinigen kun je ook door samen te werken. Een standpunt dat door de VDG, PvdA, VVD en ToNL werd ondersteund. Zo kunnen instellingen en verenigingsleven samenwerken en gebruik maken van elkaars mogelijkheden en expertise. Bijvoorbeeld de Vrouwenschool, Volksuniversiteit, IVC, Vivaan, Centum Jeugd en Gezin kunnen samenwerken waardoor zaken niet dubbel gedaan worden.
Inkomsten en uitgaven

Het CDA is van mening dat de gemeente niet alleen de uitgaven onder de loep moet nemen maar ook de inkomsten. De partij wil een aantal inkomsten verder onderzoeken, bijvoorbeeld de inkomsten uit dienstverlening en belastingen, uit diverse financiële reserves en de samenwerkingsvoordelen met andere gemeenten. Rode draad in hun visie is dat ook bij bezuinigen de deelname aan de samenleving gegarandeerd moet blijven.
Versobering

Het VDG pleit voor het bevorderen van regionale samenwerking op allerlei gebieden dus ook voor instellingen. Gemeente Oss heeft een voorzieningenniveau met een gouden randje, dit zou ook een zilveren randje kunnen zijn. Voor de VDG heeft goed onderwijs naast veiligheid en zorg, topprioriteit. Versobering kan plaatsvinden door het beperken van schoolzwemmen tot leerlingen die niet kunnen zwemmen. Een standpunt dat ook de VVD ondersteunt.
Motie MSD

Patrice van Geffen van de Partij van de Arbeid: ‘De gemeente Oss moet als overheid samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan de slag om mensen aan het werk te houden. Het getuigd van lef om met projecten zoals de N329, de Talentencampus, het Dynamisch Stadscentrum door te gaan.’ De PvdA diende een motie in om het college de opdracht te geven om in overleg met MSD en in samenwerking met provincie en rijk alles in staat te stellen om zoveel mogelijk werkgelegenheid bij MSD voor Oss te behouden. Een motie die door alle partijen werd ondersteund behalve door ToNL.
Minder regels

De VVD wil zich nog niet in detail uitspreken over het stopzetten van activiteiten en subsidies en vindt dat de subsidielijst kritisch doorgenomen moet worden. Een standpunt dat ook door ToNL werd ingebracht. Ook vindt de VVD dat binnen de gemeentelijke organisatie bezuinigd kan worden door minder beleid te formuleren waarbij dan ook minder externe adviseurs worden ingehuurd. Uitgangspunt is daarbij minder regels en minder bureaucratie.

Onderwijs

Gebert Lucassen van Groen Links gaf aan dat onderwijs een belangrijke pijler is. Nederland kan alleen een sterk land zijn als alle kinderen, alle werknemers, alle ouderen toegang hebben tot onderwijs dat hun horizon verruimt. Groenlinks is van mening dat mensen met een hoog inkomen best wat meer kunnen betalen en dat een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) goed is uit te leggen. Voor de PvdA is dit bespreekbaar, de andere partijen willen geen OZB-verhoging.

Gemeentelijk uitgaven

Joop van Orsouw pleit voor bezuinigingen op onder andere gemeentelijke uitgaven, externe inhuur, service, stadspromotie en het opheffen van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Eveneens kan onderzocht worden of de Lievekamp verkocht kan worden aan een externe partij. Een visie die niet door de SP werd gedeeld en waarvan andere partijen aangaven dit ook te willen onderzoeken voordat een conclusie daarover kan worden getrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: