KEERPUNT 2010; de Geuzen staan voor de Hampoort!! KANDIDATEN; SPEERPUNTEN !!!

Wij zijn er klaar voor!!! 
 V.l.n.r.: Adele Busser, Jacques Leurs (lijsttrekker), Alex van Megen, Ben Litjens en Nel Schuts1. Jacques Leurs (Grave)


Jacques is sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Grave. Hij is lid van het ROBO-overleg ROC-Nijmegen, vicevoorzitter van ondernemersvereniging ‘Graveon’, gespreksleider van het Echte Bakkersgilde Nijmegen e.o., secretaris van het speciaal onderwijs ‘De Wingerd’ (Cuijk) en koster van de Sint-Elisabethkerk van Grave.

2. Nel Schuts (Velp)


Nel is lid van de Graafse gemeenteraad geweest voor het CDA. Ze doet veel voor de Velpse parochie, Brabant Zorg (verzorgingshuis Compostella, Zeeland), Zonnebloem Grave. Ze is lid van de dorpsraad van Velp, ‘Velpse Vrouwen Actief’, de Katholieke Bond van Ouderen, de Z.L.T.O. en het CDA. Ook sluit Nel huwelijken als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Grave en zingt ze in het gemengd koor van haar woonplaats.


3. Alex van Megen (Grave)


Alex is leraar geschiedenis op een school voor voortgezet onderwijs in Nijmegen. Hij is o.a. vicevoorzitter van de pastorale eenheid “Emmaüs” die de parochies van Escharen, Gassel, Grave en Velp bestuurt. Verder is hij secretaris van de Stichting Peuterspeelzalen Grave e.o., naast projectleider onderwijs van Stadswandeling Nijmegen. Ook is Alex politiek verslaggever in de gemeente Landerd (Reek, Schaijk, Zeeland).


4. Ben Litjens (Escharen)


Ben is directeur/aandeelhouder van de firma Litjens te Escharen, die zich o.m. bezighoudt met sloopwerk, grondwerk, renovatie, sorteerinrichting, stenen, verhardingsmaterialen, transport, containerverhuur en op- en overslag.

5. Adèle Busser (Grave)


Adèle bezoekt als vrijwilliger bejaarden. Ook haalt ze eens per week zwerfvuil op. Enkele malen per jaar collecteert ze voor een goed doel.

Speerpunten:

 Tegen herindeling nu, voor hechte samenwerking met sterke partners

 Minder geldverslindende inhuur van peperdure bureaus

 Tevredenheid van inwoners en ondernemers naar een dikke 8

 Geen geheimen voor onze inwoners: een einde aan besloten vergaderingen

 Coalitieonderhandelingen óók in het openbaar

 Belangen van natuur en milieu moeten in evenwicht zijn met die van de agrariërs

 Toerisme is ook goed voor eigen burgers en versterkt de economie

 Met grote spoed bouwen voor Gassel en in de Binnenstad

 Doorpakken bij de Snip, de Hof van Esteren, het hart van Velp, de Neie Weg, ‘t Wisseveld en ’t Coxterrein

 Mensen – met name ouderen – moeten kunnen wonen in de plaats van hun keus (levensloopwoningen)

 Nu al plannen maken voor het ‘oude’ Maaszicht, geen (jarenlange) leegstand daar

 Niet alleen de uitstraling van Grave moet goed zijn, ook de dorpen verdienen dat

 Dorpshart van Velp is een rommeltje, gewoon (meteen) aanpakken dus

 Het centrum van Gassel moet ook opgeplust worden

 Jongeren hebben net zo goed recht op een goede, eigen plek: jeugdhonk komt er

 Er moet snel weer getrouwd kunnen worden in het historisch stadhuis

 Nieuwe, grote, risicovolle projecten komen in een referendum (draagvlak noodzakelijk)

 Investeringen in de stad, moeten ook goed zijn voor Escharen, Gassel en Velp

 De leefbaarheid in de dorpen heeft prioriteit: bouwen en behoud van alle scholen, ook die van Esteren

 Dorpshuizen en wijkcentra moeten op orde zijn, Trefpunt (Velp) slecht voorbeeld.

 Meer macht moet (en kan) gedeeld worden met Escharen, Gassel, Grave en Velp

 Burgerparticipatieraad, dorps- en wijkraden krijgen meer inspraak

 Overschotten op de jaarrekening leveren serieuze budgetten voor dorps- en wijkraden op (waarmee ze in hun omgeving kunnen investeren)

 Alle scholen moeten héél snel het veiligheidslabel krijgen

 De gemeente Grave krijgt de flitsvergunning: alles supersnel helder en… geregeld!

 Niet bezuinigen op basisvoorzieningen (winst halen uit samenwerking)

 Subsidies voor ‘eigen’ verenigingen en organisaties niet meer bevriezen, maar óók laten stijgen

Meer informatie? www.jacquesleurs.nl ; klik op verkiezingsprogramma voor ons programma.

Hartverwarmende reactie van onze grootste fan uit Velp die het ook in foto’s zegt!!
Hier vallen de Graafse verkiezingsborden bij in het niet!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: