Nieuws: beleid rond bakenbomen, voet- en fietspad Maasdijk, Concept Beeldkwaliteitsplan wordt voorgelegd aan inwoners, ondernemers enz. verkiezingsstunts

Bakenbomen.

Nel Schuts hoorde in Overlangel van RWS: Drie jaar geleden is er door RWS een discussie gevoerd met Maasgemeenten over de bakenbomen. Er wordt een uitsterfbeleid gevoerd;  afweging per project;  als de bomen verdwijnen komen er radarbakens voor in de plaats – geen herplantplicht. Er wordt dus niet rigoureus gekapt. Sommige bakenbomen worden bij wijze van proef aan de ketting gelegd. Op den duur vallen (alle) de bakenbomen om. In Grave wordt/moet/is er een kapvergunning gevraagd en gekregen voor het kappen van de bakenbomen.   In de gemeente Cuijk behoeft dat niet gevraagd te worden. Op mijn vraag aan het college heb ik nog niets vernomen.

Fiets-en voetpad Maasdijk

Nel Schuts

Nel was  ook aanwezig in de Reek. Ze heeft samen met een ander lid van Dorpsraad Velp uitleg gehad van de RPP omtrent hun streven naar een vrij liggend fietspad langs/op de dijk. Zoals zij aangeven willen zij zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om een signaal af te geven. Het is echter 5 voor 12. De inspraakprocedure verloopt 10 maart. De RPP heeft al een zienswijze waarop gebaseerd is dat er een fietspad moet komen.  Kijk voor verdere info op www.rpp-landerd.nl/news.php

Eea kan nu nog relatief gemakkelijk ingepast worden. Vanuit de gemeente Oss ( Overlangel en Keent vallen weer onder Oss) is men reeds met een studie bezig om te kijken wat zo’n fietspad kost. Dit is het juiste moment om aan te haken en meer druk te zetten voor een groot stuk veiligheid dat ons allemaal in Velp ook aangaat. Nel gaat met anderen overleggen om hen te steunen in dit plan.

Beeldkwaliteitsplan

In het stadhuis werd een bijeenkomst belegd waar indieners van zienswijzen hun zegje konden doen over het concept Beeldkwaliteitsplan. De aanwezigen: medewerkers van Bureau Croonen, lid van Kwaliteitscommissie, medewerker Monumentenzorg Gemeente Grave en afgevaardigden van Wijkraad Binnenstad, Menno van Coehoorn ,Graveon (Paul Bakers en Jacques Leurs), Graeft Voort en anderen waren unaniem van mening dat het concept aan een grotere groep inwoners, betrokkenen voorgelegd moet worden. Het uiteindelijke Beeldkwaliteitsplan dat door de raad aangenomen moet worden moet breed gedragen worden om als werkbaar document ingezet te kunnen worden. Vestingwerken moet meer aandacht krijgen. Het ontwikkelen van het Sensisterrein /Hampoort biedt enorme kansen!!! De bruggen zijn er ook een wezenlijk onderdeel van!!

Verkiezingsstunts

Start sloop werf, bomen verplaatsen, haalbaarheidsonderzoek Scheepswerfverplaatsing en sloop gebouw W wordt nog even op het conto van dit college geschreven.

4 gedachten over “Nieuws: beleid rond bakenbomen, voet- en fietspad Maasdijk, Concept Beeldkwaliteitsplan wordt voorgelegd aan inwoners, ondernemers enz. verkiezingsstunts

 • 24 februari 2010 om 23:15
  Permalink

  De mededeling over het beeldkwaliteitsplan behoeft een nuancering. Ik kan dat doen omdat ik de "anderen" was bij de aanwezigen. De medewerker monumenten van de gemeente nam niet inhoudelijk deel aan de discussie. Haar taak was de mening van de insprekers en de reactie daarop van de deskundigen te noteren en via de gebruikelijke weg door te geven aan het college. En die waren wel unaniem van mening dat eerst gecommuniceerd moest worden alvorens het besluitvormingstraject zou worden ingezet. Sterker nog;tijdens de presentatie in november werd dit door het bureau duidelijk aangegeven. Het college en de raad onderschreven de noodzaak tot overleg. De procedure is toch anders verlopen en dat is jammer van de tijd.

  Beantwoorden
 • 24 februari 2010 om 23:16
  Permalink

  sorry
  Ik heb anoniem gereageerd omdat het eenvouddigst is, maar ben in de haast vergeten toch te ondertekenen. Bij deze

  Leo de Vreede

  Beantwoorden
 • 26 februari 2010 om 12:51
  Permalink

  Beste mensen,

  Betreft: KOSTEN BESPARENDE MAAT REGELINGEN.

  Graag wil ik ook iets op mijn conto hebben.

  Dat blijkt heel BELANGRIJK te zijn.

  En wel het volgende:
  TIJDELIJKE OPKNAP MAASKADE VOOR 2010.

  De PLATANEN VAN HET HOFPLEIN die tijdelijk in grote bakken geplaatst worden,breng die niet naar de tuintjes in Gassel maar plaats deze voorlopig op de loswal. (2010).

  Plant in de bakken rond de stam wat mooie zomer bloeiers b.v. hangende CAMPANULA'S deze dekken de bakken af.Ze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en niet duur.Plaats tussen de Campanula's wat vel rode opstaande bloemen,en zie daar,wat een pracht.
  (Rood is wel belangrijk).

  Verdeel de bakken zo dat er ook nog wat auto's kunnen parkeren (hoofd zakelijk tegen de muur zijde) en dat de schepen toch kunnen aanleggen.Denk ook aan div activiteiten (b.v. water festival.)Het is ook zeer gunstig om de bakken te voorzien van voldoende water, wat ruimschoots voor handen is. Bij hoog water(zelden) de bakken naar boven plaatsen tegen de afrastering van de SCHEEPSWERF.Plaats hier en daar een zitbankje (nog wel voorradig op de gemeente werf) onder de bomen tegen de bakken. Dit i.v.m het in de schaduw zitten,zeker belangrijk voor wat oudere mensen.
  Hang wat voor handen zijnde waterdichte Kerstverlichting door de bomen,en zie daar het resultaat.Vergeet niet om voldoende vlaggen te plaatsen o.a. de Graafse.
  Als het even kan laat het ook een rustplaats worden voor de vierdaagse lopers.

  Problemen met rijks waterstaat verwacht ik niet,om dat het maar van tijdelijke aard is.

  Wat kan een mens zo allemaal al niet bedenken!
  Maar het is Grave van harte gegund.

  Met een vriendelijke en zomers groet,

  Henk

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: