Lekken van vertrouwelijke informatie en andere ongemakken; vraag aan het college.

Deze foto van Ed van Alem, een bres in een muur op het Wisseveld, illustreert prima het gedoe rond het lekken en geheimhouding.

De Graafsche Courant meldt nu weer dat het onderzoek van Binnenlands Bestuur, Grave in top 15 lekkende gemeeente, gaat over het hele jaar 2008 en het eerst half jaar van 2009. De vertrouwelijke informatie die werd gelekt over het AZC is niet in deze enquête meegenomen. Dus de teller staat inmiddels op 5.

Vraag aan het college: wie heeft de informatie aan het blad Binnenlands Bestuur verstrekt en over welke lekken gaat dit dan wel?

Tijdens de carnaval wordt er op zondag al publiekelijk rondverteld dat de fractievoorzitters in Cuijk verhoord gaan worden door de politie. In het presidium werden opmerkingen gemaakt zoals: raadsleden worden beschadigd omdat de indruk wordt gewekt dat aangifte is gedaan tegen raadsleden. Raadsleden overwegen zich juridisch te wapenen tegen een strafrechtelijk onderzoek. De burgemeester: “In de vergadering van 15 september ben ik (voorzitter van de raad) uitgedaagd om bij het lekken van vertrouwelijke informatie aangifte te doen. De voorzitter heeft alleen aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie. Niet meer en niet minder”.

A.s. dinsdag praat de raad op verzoek van 3 raadsleden over het opheffen van de geheimhouding.

Reactie Keerpunt 2010: zie het ingezonden stuk van Alex van Megen in de Gelderlander zoals dat ook op de site verderop te lezen is.

En dan nog dit.

Vice/premier Bos en een ingezonden artikel van twee collega/raadsleden uit Cuijk en Boxmeer heeft mij geinspireerd om U ook bij te praten wat er in Grave speelt.

In een informeel overleg is de raad dinsdag bijgepraat over de stand van zaken van het ontwikkeltraject ambtelijke organisatie “Samen Anders – Samen Beter”. Dit sluit prima aan bij onze visie en missie Anders  Beter. Na de zomer moet er een werkbare structuur en dito organisatie gereed zijn voor de nabije toekomst. ALMA Academy  heeft het verandertraject begeleid. http://www.almaacademy.nl/ In Mill heeft men ook gebruik gemaakt van dit bureau.

Ook heeft Organisatieadvies WagenaarHoes hun visie neergelegd over samenwerking en of herindeling. We moeten eerst zelf een duidelijke visie hebben over onze eigen toekomst. Op niveau van raden, colleges en ambtelijke organisatie moeten mensen elkaaar weten te vinden. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen op de juiste momenten echt aan zet zijn. Zorg ervoor dat problemen tijdig worden gesignaleerd en niet escaleren. Wie verbinden hun lot aan de samenwerking  op niveau van raad, college en ambtelijke organisatie. Wie vertelt een open en eerlijk verhaal over de samenwerking. Zowel de mooie en de lastige kanten. > http://www.wagenaarhoes.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: