Uit de ciculaire gemeenteraadsverkiezingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Opmerkelijk 1.: Benoeming stembureauleden.
Ik hecht eraan u er op te wijzen dat het niet gewenst is dat personen louter en alleen omdat ze politiek actief zijn, worden uitgesloten van het lidmaatschap van een stembureau.

In Grave heeft een meerderheid van het presidium ervoor gekozen om iedereen die op een kandidatenlijst staat uit te sluiten. P.S. Dit standpunt van de minister was toen bij ons niet bekend.

Opmerkelijk 2.: Bejaarden- en verzorgingshuizen.
Benader deze huizen met het verzoek of zij hun bewoners willen assisteren bij het zoeken naar hun identiteitsdocument. Op grond van de Paspoortuitvoeringregeling is het toegestaan dat gemeenten aan personen van wie om zwaarwegende redenen niet kan worden gevergd dat zij in peroon verschijnen bij de gemeente, op locatie de paspoortaanvraag wordt opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: