Toekomst AZC: houd referendum bij gemeenteraadsverkiezingen.

Raadslid Jacques Leurs (Keerpunt 2010) vindt dat de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp tegelijk met het uitbrengen van hun stem op een kandidaat voor de Graafse gemeenteraad hun mening moeten kunnen geven over de toekomst van het asielzoekerscentrum (AZC) dat binnen de gemeentegrenzen is gevestigd. Mag er een AZC blijven in de gemeente, ja of nee?

Partijen die dingen naar de gunst van de kiezer lijken zich bij hun standpuntbepaling te laten leiden door de ‘vox populi’ die zich negatief uitlaat over de asielzoekers, vaak in harde bewoordingen. De strijd van een landelijke politieke fractie tegen de radicale islam voert, lijkt de bestuurlijke discussie in Grave over het centrum te vervuilen. Zo ontstaat er een sfeer van in Grave gehuisveste criminele terroristen, terwijl het gaat om vluchtelingen die binnen handbereik van de overheid vallen. Daarbij geven veel van deze mensen hun daggeld uit aan boodschappen die ze bij Graafse ondernemers doen. Het zondermeer de deur wijzen van deze groep verschoppelingen, heeft ernstige gevolgen voor de grootte van de klantenkring van onze middenstand.

Keerpunt 2010 vindt dat het rechtse geluid te gemakkelijk de boventoon voert en dat partijen erg gemakkelijk denken dat sluiting van het AZC verkiezingswinst oplevert. De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp is en wordt niets gevraagd. Volgens Jacques Leurs is het menselijk gezien beter om de politieke en electorale angel uit de discussie te halen door een referendum te houden over de toekomst van het AZC. De gemeente, het AZC (COA) en andere betrokkenen kunnen dan zakelijke informatie verstrekken over de voor- en nadelen van een AZC, in welke vorm dan ook, in Grave.

Uiteraard staat het politici vrij hun visie te delen met de gemeenschap.

Burgers zijn heel goed in staat een eigen afweging te maken en hun gemeenteraad van een zwaarwegend advies te voorzien. Keerpunt 2010 is niet bang voor de kiezer, dat blijkt.

Op 3 maart gaat Nederland naar de stembus voor nieuwe gemeenteraden. De extra kosten van dit referendum zijn nihil. Er moeten ‘stembiljetten’ gedrukt worden en er is iets meer te tellen. Dat mag een waardig besluit over vluchtelingen niet in de weg staan, betoogt Jacques Leurs.

Nu deze raad niet in staat is om goede besluiten over de Intergemeentelijke Sociale Dienst en de Loswal te nemen is het vertrouwen tot een nulpunt gedaald of de besluitvorming in februari over de toekomst van het AZC nog wel in goede handen is bij deze raad die op haar laatste benen loopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: