Onderzoek naar Canon voor Grave en verzoek om historische plattegrond op de Loswal.

Grave op een kaart uit 1865.

Moet er een canon van de Graafse geschiedenis komen?

En hoe moet die er dan uitzien? Daar gaat de Stichting Omgeving en Educatie een haalbaarheidsonderzoek naar uitvoeren, op verzoek van de gemeente Grave. In november werd bekend dat Grave van plan is samen met de stichting Graeft Voort een canon te ontwikkelen. Een canon is een overzicht dat de geschiedenis met behulp van een tijdlijn letterlijk in beeld brengt. Er is al een canon over de geschiedenis van Nederland. Er zijn ook regionale varianten, bijvoorbeeld over de geschiedenis van Nijmegen. De Graafse canon zou net als andere canons verplichte kost op plaatselijke scholen moeten worden. Grave reserveert 5.000 euro voor het onderzoek.

Vandaag las ik in de leeskamer van de gemeenteraad ook een brief van de andere Graafse amateurarcheoloog Martien Koolen met het verzoek om een grote plattegrondkaart van historisch Grave op de Loswal in beeld te brengen. Bij de verdere planvorming van het opknappen van de Loswal moet serieus naar deze suggestie gekeken worden en wat mij betreft moet er ook budget voor vrijgemaakt worden. In Elden heb ik een hele tijd naar zo’n grote plattegrond gekeken. Daar was de hele kern in beeld gebracht inclusief de namen van bewoners toentertijd.

Bronnen: de Gelderlander + brief Martien Koolen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: