Nieuwjaarsreceptie KBO Grave; speld uitreiking de heer Florisson.

Voorzitter Jan Derksen hield zijn nieuwjaarstoespraak voor een volle recreatiezaal in Maaszicht.

In het fotoarchief een impressie van deze receptie die door steeds meer leden wordt bezocht. Ook burgemeester Delissen was van de partij.

De letterlijke tekst van de toespraak:

Nieuwjaarstoespraak 2010.

Wellicht is dit de laatste Nieuwjaarstoespraak als voorzitter van de Senioren K.B.O. Grave, alhoewel… men staat tot op heden nog niet te dringen om het voorzitterschap over te nemen.

Zoals te doen gebruikelijk kijken wij terug en vooruit bij dit soort gelegenheden. Het afgelopen jaar was voor ons een heel bijzonder jaar. Er is toen veel aandacht besteed aan het 60 jarig bestaan van onze vereniging en dat is eigenlijk als een rode draad door het afgelopen jaar heen blijven lopen. Dat heeft veel geld gekost, maar gelukkig hebben we nergens hoeven te schooien. Er is jaren op een rij geld opzij gelegd vanuit de opbrengst van het oud-papier en daar mogen we in het bijzonder dhr. van Wees dankbaar voor zijn.

In het afgelopen jaar is er weer op velerlei terreinen samen gewerkt o.a. met het Rigom, R.G.O.G., GRIP, de andere afdelingen en niet te vergeten met Maaszicht. Wat jaren eerder niet mogelijk was, de realisatie van een tweede biljart, werd eindelijk met voortvarendheid ter hand genomen. Ruimtes werden geruild en naar mijn mening tot ieders tevredenheid. Bovendien is er regelmatig overleg om elkaar te steunen in de realisering van het nieuwe Maaszicht, een project dat al vanaf eind jaren tachtig op de rol staat.

Bij voortduring wordt de eerste spade in de grond gestoken(althans volgens beloften). Ik hoop dat dit nu eindelijk op korte termijn wordt gerealiseerd.

Ook zijn er ontwikkelingen rond het R.G.O.G. en Grip, als voortvloeisel uit het project
“Grave, Ouderenproef” een initiatief van de vier afdelingen van de K.B.O. Daarin hebben de 55 plussers zich kunnen uitspreken over hun wensen met betrekking tot hun toekomst.
Onze afdeling stelt zich positief kritisch op, niet om dwars te liggen, maar om zaken goed en duidelijk vastgelegd te zien, zodat het werk van de laatste jaren niet voor niets
is geweest.

De multi-functionele-ruimte binnen het nieuw te bouwen Maaszicht is ook een hot item,
waarover wij al met zo’n zestal ambtenaren van gedachten hebben gewisseld. Steeds
weer een ander, die steeds weer geïnformeerd moest worden over onze verlangens en
wensen. Ik wil daar niet al te veel over uitweiden, maar de integratie met de toekom-
stige bewoners van Maaszicht is voor ons gevoel een must.

We mogen ons gelukkig prijzen, dat onze burgemeester nu alsook onze St. Nicolaasmiddag heeft bezocht. Als oud-wethouder welzijnszaken weet zij als geen ander, dat dergelijke bezoeken van twee kanten van belang zijn.

Afgelopen zaterdag hebben wij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezocht. Wij hebben onze burgemeester gehoord over de belangstelling die het raadswerk verdiende. Ik kan dat alleen maar onderschrijven……als de raad niet voortdurend met elkaar in de clinch ligt,…… als aller ogen eens gericht waren op het wel en wee van Grave…..als niet alleen in de kerkdorpen maar ook in de stad eindelijk eens seniorenwoningen gebouwd zouden gaan worden (daar is veel vraag naar)…….als de raadsleden ook eens meer belangstelling zouden tonen voor het verenigingsleven van Grave en de vrijwilligers die zorgdragen dat Grave leefbaar blijft.

Niet alleen in woorden de loftrompet steken voor de vrijwilliger, maar deze mensen ook serieus nemen en ondersteunen..

Als ik terugkijk op 50 jaar ervaring in het verenigingsleven, dan is er eigenlijk in Grave niet zo heel veel veranderd. Wij blijven een zorgstad, denk aan Sensis, aan zorghotel in Velp, aan de plannen rond het al lang leegstaande gebouw van Jan de Boevrie, aan de eventuele nieuwbouw van het A.Z.C. Natuurlijk hebben de bewoners van laatstgenoemde instelling recht op behoorlijk behuizing. Het zou echter maar voor een paar jaar zijn en het is nu exact hetzelfde als destijds met het kwartje van Kok.

Ik realiseer mij, dat de inhoud van deze speech bij sommige mensen wellicht wat hard valt. Het is echter geenszins mijn bedoeling iemand aan- of af te vallen. Ik wil alleen op een positief kritische manier naar bepaalde zaken kijken, te meer omdat er in dit jaar zowel gemeentelijk als binnen het ouderengebeuren het nodige aan de orde is.

Ik wens iedereen die daarbij betrokken is veel wijsheid toe en u allen een zeer voor-
spoedig maar vooral een zeer gezond 2010 toe. Dank aan allen die op enigerlei wijze
een bijdrage hebben geleverd aan alle activiteiten van en voor de senioren.

Ook bedankt voor de prettige samenwerking zowel in- als extern.

Jan Derksen voorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: