KEERPUNT 2010 WIL TRENDBREUK EN CULTUUROMSLAG IN GRAVE

De leden van Keerpunt 2010 willen dat de gemeente Grave het over een andere boeg gooit. “Het moet anders en beter,” stelt de jongste partij van Grave in het programma voor de periode 2010-2014, “en het kán anders en beter in Grave.” Volgens de progressieve politieke vereniging zit de gemeente op een dood spoor en is een keerpunt noodzakelijk en onafwendbaar.

Rode draad in het verkiezingsprogramma is een open en dienende gemeente die ten goede komt aan alle kernen en die investeert in alle eigen burgers en hun gemeenschappen. Concrete plannen onderbouwen deze visie.

Keerpunt 2010 is alle beslotenheid en achterkamertjespolitiek spuugzat. Grave grossiert in vertrouwelijke vergaderingen waardoor de inwoners alle zich op het gemeentebestuur kwijtraken.

Openbaarheid van bestuur lijkt ver te zoeken. Tijd om macht te delen met de inwoners!

De volgende voorstellen van Keerpunt 2010 moeten leiden tot een bestuurlijke trendbreuk en cultuuromslag
* openbare coalitieonderhandelingen na 3 maart aanstaande;

* écht openbare vergaderingen van het zgn. Presidium (fractievoorzitters en burgemeester);

* referenda over alle grote (en voor de verkiezingen niet voorziene) projecten en andere belangrijke zaken (denk aan de toekomst van het AZC, zie www.jacquesleurs.nl);

* meer macht voor de dorps- en wijkraden die een aanzienlijk eigen budget krijgen (gefinancieerd door overschotten op de jaarrekening, als soort ‘winstdeling’ met burgers);

* meer invloed voor andere adviesorganen als de Burgerparticipatieraad (= WMO-adviesraad).

In het  programma, dat later gepubliceerd wordt, staan hiervoor de argumenten en voorstellen uitgewerkt.

Andere zaken uit het programma waarvoor Keerpunt 2010 steun vraagt van Escharen, Gassel, Grave en Velp:

* Geen herindeling, wel nauwe samenwerking met de buurgemeenten;

* Bestuurskrachtmeting voor Grave (en de rest van het Land van Cuijk);

* Burger- en ondernemersvriendelijkheid moet naar een 8.

Investeringen, projecten die in de stad op poten worden gezet moeten ook voordelig zijn voor de dorpen. Als dat verband niet helder is, moet de gemeente extra inzetten op een leefbaarheidsoffensief in de drie dorpen. Voorop staat bijvoorbeeld ook dat alle scholen behouden blijven.

Ten aanzien van de financiën

* Externe inhuur van personeel moet aan banden gelegd worden (zodat er een financiële stimulans komt voor vérgaande samenwerking binnen het Land van Cuijk – hier liggen kansen om zuiniger met het gemeenschapsgeld om te springen voor het oprapen);

* Er wordt niet bezuinigd op basisvoorzieningen en ‘Graafse’ verenigingen en organisaties, sterker nog: ook subsidies worden wat Keerpunt 2010 betreft jaarlijks trendmatig verhoogd (in plaats van, zoals nu, bevroren).

De precieze ambities voor de kernen van Grave wat betreft projecten, bouwen, wonen en recreëeren staan concreet in het programma.

Met vriendelijke groet,
Jacques Leurs (lijsttrekker)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: