Burgemeester doet aangifte i.v.m. lekken vertrouwelijke informatie.

Geachte Fractievoorzitter,

Zoals aangekondigd in mijn brief van 5 januari j.l. stel ik u op de hoogte van de resultaten van het inventariserend onderzoek gedaan door onze Griffier.

Dhr.Roelofs heeft mij vanochtend op de hoogte gesteld van de resultaten. Ik heb begrepen dat er zowel mondeling als telefonisch een inventarisatieronde gemaakt is met als doel de raadsleden/fractievoorzitters hun verhaal te laten doen rondom het naar buiten komen van vertrouwelijke informatie. Uit het onderzoek is gebleken dat niet bekend is geworden op welke wijze het ”lek”is ontstaan.

Ik heb vorige week de nodige informatie vergaard bij instanties die de burgmeester adviseren. Het is mij duidelijk geworden dat er nog slechts één mogelijkheid rest om het lekken van vertrouwelijke informatie te laten onderzoeken en dat is aangifte doen van dit strafbare feit, conform art. 272 van het Wetboek van Strafrecht. Ik heb inmiddels contact gehad met de districtschef van Politie Maasland en in de loop van deze week wordt de aangifte opgenomen. De zaak wordt dus uit handen gegeven en U zult begrijpen dat het onderzoek enige tijd in beslag zal nemen. Vanzelfsprekend worden te zijner tijd de resultaten van het onderzoek met u besproken.
Ik vind dit een heel moeilijke stap maar er is in onderhavig geval geen andere weg mogelijk.

Met vriendelijke groet,

W.Delissen- van Tongerlo
Burgemeester / Voorzitter gemeente raad

Eén gedachte over “Burgemeester doet aangifte i.v.m. lekken vertrouwelijke informatie.

 • 11 januari 2010 om 14:29
  Permalink

  Artikel 272 van het wetboek van strafrecht.

  Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt,beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren,opzettelijk schendt,wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

  mvg Henk

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: