Aantal asielzoekers op het AZC

Geachte heer, mevrouw,

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is overeengekomen dat er een maximale opvang zou worden gepleegd van 600 asielzoekers op het asielzoekerscentrum. Op 14 januari 2010 heeft de Gelderlander een artikel geplaatst over de bevolkingopbouw van de gemeenten in het Land van Cuijk. Hierbij wordt ondermeer gewezen op 631 asielzoekers per 1 januari 2010 hetgeen niet in overeenstemming zou zijn met de gesloten overeenkomst.

Het cijfer waarop de Gelderlander zich baseert is afkomstig uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) Naar aanleiding van dit bericht in de Gelderlander heeft de heer Vollenberg namens de Lokale Partij Grave opheldering gevraagd over deze materie.

Wij hebben contact opgenomen met het COA om opheldering hierover te verkrijgen. Bij brief van 14 januari 2010 (bijgaand) meldt het COA bij monde van de locatiemanager dat de huidige bezetting 594 inwoners hetgeen dus past binnen de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Het verschil tussen de cijfers van het COA en de gemeente kan verklaard worden door het feit dat inschrijvingen bij verhuizing naar andere gemeenten nog niet verwerkt zijn op 1 januari 2010 waardoor er meer personen staan ingeschreven volgens de GBA op het asielzoekerscentrum dan feitelijk aanwezig. Daarnaast ontstaat er “vervuiling” van de GBA als gevolg van het feit dat vertrek uit de gemeenten c.q. Nederland als gevolg van afwijzing van de asielaanvraag niet altijd wordt doorgegeven. Tot slot worden er asielzoekers geregistreerd die niet in Grave woonachtig zijn maar op grond van wetgeving wel ergens ingeschreven dienen te staan.
Gelet op het vorenstaande zien wij geen aanleiding om nadere actie te ondernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: