Ophalen oud papier KBO Grave.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen en slechte weersomstandigheden wil ik U het volgende mededelen. Zoals U wellicht kunt indenken was het afgelopen donderdag en vrijdag 17 en 18 december bijna niet mogelijk om het papier in de binnenstad op te halen. Er is getracht de mensen te waarschuwen via e-mail, om het weer binnen te zetten. Hierop is door een aantal positief gereageerd. Maar toch bleef her en der nog karton en papier buiten staan. Op vrijdag heeft onze verzamelaar getracht wat op te halen, maar het bleef nog steeds gevaarlijk. Door uw ambtenaar mw. K. ben ik op vrijdag gesommeerd er alles aan te doen om het papier op te halen, aangezien dat onze verantwoording zou zijn.

De brief gaat nog verder.. ..
Wat verwonderd keken wij op van de mededeling door de gemeente op KKN om afgelopen vrijdag het plastic maar weer binnen te halen als het niet werd opgehaald. Uiteraard begrijpen wij hier ook dat de veiligheid van de mensen van ophaaldienst voorop staat, maar geldt dat dan niet voor de oudere ophalers van oud papier? Wordt hier met twee maten gemeten?Hopenlijk is er door uw ambtenaren een volgende keer wat meer begrip voor de situatie.

Het bestuur van KBO Grave wil een gesprek om misverstanden uit de wereld te helpen.Mijn reactie: hier was duidelijk sprake van overmacht; het was op sommige plekken onbegaanbaar op het trottoir. De straten werden perfect schoongehouden maar we moeten toch eens bekijken wat er met de stoepen moet gebeuren nu men zelfs zijn eigen stoep niet meer schoonhoudt. Moet de gemeente doorgaande looproutes ook ijsvrij maken? Graag Uw reacties !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: