Laarbeek aan de slag met centrummanagement in vijf kernen. Prima voorbeeldfunctie voor Grave.


GOOL Werkgroep ontvangt subsidie

Maandag 7 december werd bekend dat de Kamer van Koophandel een bedrag van € 15.000 beschikbaar heeft gesteld aan de GOOL-Werkgroep Centrummanagement i.o.

De subsidieaanvraag ging vergezeld van een inventarisatie die Aarle Onderneemt, LIMO, W.V. Beekvlied en W.V. Piet van Thielplein opstelden van wensen en mogelijkheden voor de vijf Laarbeekse kernen.

(Ook Horeca Nederland, afdeling Laarbeek, trad onlangs toe tot de GOOL en zal eveneens deelnemen aan het Centrummanagement-plan Laarbeek.)

Binnen de GOOL werken nu alle Laarbeekse organisaties samen, die belangen van ondernemers behartigen; van industrie tot detailhandel – van horeca tot bouw.

Centrummanagement is vooral een aandachtspunt voor winkeliers en voor de Gemeente Laarbeek. Het is de bedoeling van de Werkgroep ook met de vastgoedeigenaars in de kernen in overleg te treden.

Voor alle inwoners geldt dat de leefbaarheid in onze gemeente is gebaat bij een goed management van de dorpscentra.

Vijf kernen: één centrumbeleid

De stimuleringsbijdrage van € 15.000 wordt gebruikt om onderzoekscapaciteit in te huren voor het verder helpen ontwikkelen van een gestructureerd Centrummanagement Laarbeek, onder het motto “Vijf kernen: één centrumbeleid”.

Opdracht voor het onderzoeksbureau wordt in ieder geval eerdere en bestaande plannen bij de verkenningen te betrekken.

Als centrale doelen zijn nu al aangegeven:

· de koopkrachtafvloeiing verminderen;

· het economisch functioneren van de centra verbeteren;

· de Laarbeekse centra beter profileren
(zowel naar eigen inwoners en bedrijven als ook naar omliggende gemeenten).

Vooruitlopend op een opdracht voor onderzoek zal de Werkgroep een convenant ontwikkelen waarin de samenwerking door alle betrokken organisaties wordt bezegeld.

Website:www.goollaarbeek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: