Besluit Intergemeenteljke Sociale Dienst Cuijk, Mill en Grave valt 17 december.

Op 17 december neemt de gemeenteraad van Grave het besluit om in het kader van samenwerking in het Land van Cuijk van start te gaan met een ISD in deze gemeenten. Voordat het echter zo ver is moeten Mill en Cuijk, vooral op verzoek van de andere wethouder dan die over de ISD gaat, schriftelijk verklaren dat de afdeling P&O voor deze drie gemeenten naar Grave komt. Wethouder Bos brak regelmatig in op het dossier van zijn collega Opsteegh dat erg onprofessioneel overkwam. Tenslotte ontging het de voorzitter dat het Collegevoorstel nog vrij recent aangepast was. Deze laatste toevoeging laat zien dat het volle vertrouwen er nog niet is in de Graafse partners.

KEERPUNT 2010 komt om de kosten voor Grave in de hand te houden met een amendement:

“Aan de nieuwe organisatie een besparingstaakstelling op te leggen, net zoals bij de Brandweer. De bestuurders moeten weten dat ze het hier voorlopig mee moeten doen. De in het voorstel genoemde 37,06 fte. moet teruggebracht worden naar 32 fte.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: