Loodzware agenda voor de Graafse raad: 22 items.

1. Presentatie / toelichting op het voorstel regionalisering brandweer in Brabant-Noord. Brandweer Brabant-Noord maakt deel uit van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, waarin zij met 21 gemeenten, politie en GHOR samenwerkt op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Duur is 45 minuten.Voorstellen: 2. Overzicht herziening grondexploitatie Grave 2009
3. Opheffen gemeenschappelijke regeling Streekgewest Brabant -Noordoost
4. Vaststellen wijzigingen APV
5. Vaststellen Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
6. Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet huisvestingsvisie scholen en maatschappelijke voorzieningen
7. Vaststellen Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoongegevens gemeente Grave
8. 2e Burap
9. Opschonen reserves en voorzieningen
10. Herziening belastingverordeningen
11. Herziening grondexploitatie
12. Voorstel Prijsindexering grondprijs Bedrijvenpark De Bons
13. De LoswalBezoeken
14. Bezoek scheepswerf d.d. 17 november na afloop van het presidium
15. Bijeenkomst raden van Cuijk, Mill en Grave over de ISD d.d. 18 november
16. Bezoek AZC Winterswijk/Dronten op 21 november

Presentatieavond d.d. 24 november:

17. Presentatie BJ Brabant, dhr. Eggenhuizen 19.30 uur over jeugdzorg plus op het terrein van Sensis
18. Presentatie Beeldkwaliteitplan door Croonen Adviseurs 20.30 uur
19. Presentatie RO-projecten/grondexploitatie 21.15 uur

20. Samenwerking LvC. Zoals afgesproken in de vergadering van het Presidium d.d. 29 september heeft de burgemeester, secretaris en griffier een gesprek gehad met dhr. Grumbrow van bureau WagenaarHoes en met dhr. van den Bergh van bureau NOCD. Ter vergadering zullen wij u informeren over de resultaten van deze gesprekken.

21. Vergaderschema 2010 (bijlage 2)

22. In het Platvorm Noordelijke Maasvallei is besloten om per gemeente een sessie te houden naar aanleiding van het proces beeldenstorm 2025 en het daaruit resulterende boekwerk van bureau Slabbers: “Noordelijke Maavallei, een grensoverschrijdend perspectief”. Zo wordt gestreefd naar locale bekendheid en verankering van de visie en het uitvoeringsproces. De bedoeling nu is om een gemeentelijke sessie te gaan organiseren. Dhr. Claassens, rector van het Merletcollege is de voorzitter van de avond in Grave. Vertegenwoordigers van de overheid, onderwijs en ondernemingen moeten worden uitgenodigd. De gemeente Grave gaat deze avond organiseren. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 16 december in het Merletcollege.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: