Gelukkig hebben we Leo nog met zijn kritische blik.

MEVROUW DE VOORZITTER……..
Begroting 2010 Replieken
Intro

De gezamenlijke algemene beschouwingen omvatten 9103 woorden. Het college heeft er 9339 nodig om te reageren op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.
Inmiddels is ook de agenda voor de vergadering van 10 november bekend . Die is opgesteld volgens het boekje en als men zich er aan houdt loopt de begrotingsbehandeling zoal hij zou moeten verlopen, alleen wordt de hele film versneld afgedraaid en dat zal de kwaliteit niet ten goede komen.

Begroting algemeen; kadernota 2010
Onder deze kop geeft het college de raad een koekje van eigen deeg. Eigenlijk staat hier dat de raad zelf besloten heeft een aantal zaken niet in de begroting op te nemen en dus niet uit te voeren. Er staat nog net niet dat de raad dus niet moet zeuren. En dat klopt. Want er is tijdens de behandeling van de kadernota, waarvan de raad het belang heeft onderschat, wel regelmatig gezegd dat er bij de begrotingsbehandeling op teruggekomen zou kunnen worden. En dat gebeurt nu dan ook uitgebreid. Ik ga niet op alle punten in. De begroting zal niet echt worden veranderd, want zolang er geen nieuw geld wordt gevonden kunnen er geen zaken aan worden toegevoegd. Ik beperk me tot enkele zaken waar ik wat bijzonders aan vond. Wel is me nog opgevallen dat enkele posten voor 2010 nog als incidenteel worden aangemerkt kans lopen voor 2011 en later structureel te worden. Dat geeft extra druk op de bezuinigingen.

Toegevoegd aan agenda december:
Voor de vergadering van december is de behandeling van de VGRP (rioleringsbeleid en waterplan) al geagendeerd. Op basis van de replieken worden daar in ieder geval nog de volgende punten aan toegevoegd.

Dat zijn:

Grondexploitatie;
Opschoning reserves en voorzieningen;
Burap 2009-2;
Verordeningen WIJ;
loswal.

Commentaar overbodig.

Programma 2 Woon-en leefomgeving

Verkeer
Het college blijft spijkerhard: voor verbetering van het parkeerterrein bij de Sprankel is geen geld. Kadernota 2011 is er weer een kans, althans in theorie.

Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang.

GRIP
Het CDA vroeg waarom er geen geld werd uitgetrokken voor het GRIP. Het college antwoordt dat er in de begroting 2010 €15.000 is opgenomen. Niets aan de hand zou je dan denken. Maar die € 15.000 is incidenteel en bedoeld om het onderzoek ouderenproof af te ronden. Dat betekent dat er voor uitgaven die op grond van het onderzoek nodig zouden zijn geen geld is en komt. Waarom start je een onderzoek als je toch niet van plan bent budgetten beschikbaar te stellen? En dat zoiets bij onderzoeken als dit het resultaat zal zijn is niet moeilijk te voorspellen.

MFC
Op de vraag van het CDA hoe het staat met de onderhandelingen om het extra nodige budget van € 144.000 voor het MFC te verminderen is nog geen antwoord. Het college hoopt dat nog in december af te ronden, maar vindt dat je moeilijk een uiterste datum kunt noemen. Dat vind ik nou juist wel. Als je dit soort onderhandelingen niet binnen een paar weken kunt afronden wordt het wachten tot één van de partijen wel moet capituleren. En wie zou dat zijn in dit geval? Of wacht de gemeente of ooit een genereus gebaar gemaakt gaat worden?
Niemand heeft in de algemene beschouwingen gevraagd hoe het zit met die € 144.000 die wel in de jaarschijf 2010 is opgenomen (zie tabel 1.1 op pagina 10 van de begroting). Het college heeft dan ook geen antwoord daarop gegeven. De tekst op pagina 36 is verwarrend. Er staat dat het bedrag nodig is vanaf 2011, maar aan het eind staat dat in afwachting van de onderhandelingen voor 2010 toch 144.000 is opgevoerd. Ik zie incidenteel geld!

Jongerencentrum
Meer naar aanleiding van dan over. Het wordt steeds meer gebruikelijk om Engelse termen te gebruiken terwijl er voldoende Nederlandse beschikbaar zijn. “Off Street” is gewoon “van de straat” en die naam geeft de bedoeling uitstekend weer. Als er zwaargewichten in zitten heet een “werkgroep” opeens “taskforce”. Dat klinkt kennelijk stoerder en “van de straat” komt misschien wat hard. Waarom laten we nieuwkomers in ons land nog examen doen in Nederlands? Welke partij dient een motie in waarin het college wordt opgedragen waar mogelijk Nederlandse termen te gebruiken.

Programma 4 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie

Loswal
Op een vraag van de LPG deelt het college mee dat de loswal in december op de agenda komt. Dat betekent volgens mij dat Rijkswaterstaat het project heeft goedgekeurd en dat voor het verlies aan parkeerplaatsen compensatie is gevonden waar het personeel van de scheepswerf en onderaannemers mee instemmen. Anders is behandeling in de raad nu zonde van de tijd.

Scheepswerf
Ik ben benieuwd naar de reactie van provincie en rijk op de wens de scheepswerf te verplaatsen. Het college zegt niet te weten niet hoeveel geld de gemeente hiervoor uittrekt. Dat is wel bekend: niets.

Zo stoer als het college dit antwoord geeft voor dierenverblijf Velp, Parkeerterrein Sprankel en andere zaken, zo luchtig doet men daar in dit geval over.

Duurzaamheid.
Kennelijk is er op 6 oktober daarover een debat in de raad geweest. Dat is mij volledig ontgaan. Is er ook een verslag van?

Bastion Bekaf
Uitvoerig legt het college uit dat er na een procedure, waarbij veel ambtelijk werk zal moeten worden verzet en/of ingehuurd er in het voorjaar vlak voor of vlak na de verkiezingen een uitvoeringskrediet kan worden gevraagd. Ook wordt aangegeven wanneer het plan kan worden uitgevoerd. Iedereen blij??? Even vrolijk staat in de volgende zin dat er voor het krediet geen dekking is. Dan zakt je broek toch af. Zolang er in de kadernota geen ruimte is gevonden, is plannen maken en krediet beschikbaar stellen volkomen zinloos en zonde van de tijd. Als ik tussen de regels van het antwoord door lees staat er: “vergeet het voorlopig maar”!

Programma 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering.

Financiële kaders
Fractie Leurs
vraagt of de partijen die aan de verkiezingen kunnen worden geïnformeerd over de plannen van het rijk met betrekking tot de algemene uitkering. Het college antwoord ontwijkend en wil een verzoek daartoe afwachten en dan bekijken of het kan.

Volgens mij heeft het college het antwoord in de alinea’s al gegeven. De strop wordt aangehaald, alleen weten we nog niet hoe strak en voordat de verkiezingsprogramma’s klaar moeten zijn zullen we niets meer weten.

Eventueel kan het college de partijen nu alvast adviseren uiterst terughoudend te zijn in hun programma’s tenzij het alleen de bedoeling is veel stemmers te trekken en daarna wel te zien wat er van komt. Zie ook mijn blog over de algemene beschouwingen.

Ik ben benieuw hoe het dinsdag gaat lopen!!.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: