Overvolle raadsvergadering: Kerkje Velp, Scholen enz., Riolering en Verantwoording cijfers stadskantoor en vragen over feestverlichting.

Een overvolle voorbereidende raadsvergadering met drie presentaties.

Presentatie 1.: De Stichting Kunst in het Kerkje wil het gebouw eigentijds maken en ook de parkeergelegenheid aanpakken. Stadsarchitect Pierre van de Weem heeft een goed plan getekend waardoor dit pareltje van Grave weer meer kan gaan blinken.

Presentatie 2.: Scholen, kinderdagopvang, sportvoorzieningen en alle andere maatschappelijke partijen zijn hun wensen aan het invertariseren om brede voorzieningen voor de toekomst te maken. Diverse scenario’s kwamen langs in de tussenbalans..

Zoals:

Wegwijzer en gymzaal aan de Stadhouderslaan slopen en nieuwbouw bij de Raamdonk maken.

Sprankel en de Ester slopen en nieuwbouw bij Hartenaas.

Sprankel, de Ester en Hartenaas bundelen op een plek dicht tegen Escharen.

Als de visie duidelijk is moet de haalbaarheid enz. onderzocht worden en begint het inspreken van alle partijen.

Deze verfrissende aanpak belooft veel goeds voor de toekomst.


Presentatie 3.: Verbreed Rioleringsplan.

Opmerkelijk:

Als antwoord op een vraag van mij:

De wijze van financiering in Grave d.m.v. onttrekken uit de Algemene Middelen was uniek voor de betrokken deskundige van de Grontmij. In 15 plaatsen waar hij gewerkt heeft in Nederland deed men het zoals de boekhoudregels het voorschrijven. 400.000 euro personeelskosten drukken op de begroting.

Als we dit gaan aanpassen zullen de rioolrechten omhoog gaan en de OZB omlaag.

De rapportage over de bouw van het Stadskantoor, fietsenstalling en de buitenruimte werd uitvoerig besproken.

VVD: zijn we een derde oor aangenaaid doordat gelden uit grondbedrijf en rioolfonds gebruikt zijn om de buitenruimte gefinancierd te krijgen?

Jacques Leurs:

1. Heeft DHV de bouw nog begeleid? Nee, we zijn nog aan het onderzoeken of we claims neer kunnen leggen bij dit bedrijf bij andere projecten.

2. Het is onthutsend dat een afspraak met Mooiland over de buitenruimte onvindbaar is waardoor Grave meer moest betalen. Geen antwoord van wethouder Bos gekregen.

3. Fietsenstalling ontzettend duur en zo werkt het niet. Geen afdoende antwoord.

4. Hoe zit het met het bezwaar tegen de hoogte van de O.Z.B. aanslag van Mooiland?
Dit loopt nog steeds.

Vragenronde:

Op mijn vraag of het college op de hoogte is van het feit dat Grave misschien op zwart gaat in de feestmaand doordat de feestverlichting niet gaat branden zei wethouder Bos dat dat een beslissing van Graveon was en dat volgens hem de feestverlichting een zaak voor de ondernemers is. Er worden pogingen ondernomen om de verlichting toch te laten branden. Het bezoekersmanagement kan misschien ook een bijdrage doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: