Gemeenten moeten een monumentencommissie hebben.

Niet alle gemeentelijke monumentencommissies blijken toegerust voor de eisen die de gewijzigde Monumentenwet aan hen stelt. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Welstand en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een handreiking uitgebracht.

Per 1 januari 2009 is de Monumentenwet 1988 op een aantal onderdelen gewijzigd. Een daarvan is dat de Rijksdienst niet langer verplicht is om gemeenten over alle vergunningaanvragen te adviseren.

Dat betekent dat de rol van de gemeentelijke monumentencommissie groter wordt.

De gewijzigde wet regelt ook dat alle gemeenten vanaf 1 januari 2009 een monumentenverordening en dus ook een monumentencommissie moeten hebben.

Uit een eerder verschenen rapport van de Erfgoedinspectie komt naar voren dat meer dan een derde van de commissies van mening is onvoldoende te zijn toegerust op deze nieuwe situatie. De voornaamste reden is het ontbreken van de benodigde expertise.

De Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies geeft aanbevelingen hoe de commissies waar nodig professioneler kunnen functioneren.

Het rapport van de Erfgoedinspectie, Een goed advies is het halve werk. Onderzoek naar monumentencommissies is te downloaden op http://www.erfgoedinspectie.nl/page/monumenten/publication?id=418.

Mijn commentaar:

Navraag bij de provinciale dienst archeologie wijst mij op het bovenstaande van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Verder werd mij geadviseerd om een bureau zoals we dat in Grave/Nijmegen al hebben en een bedrijf in de arm te nemen voor verder onderzoek.

Bijv. http://www.monumentenadviesbureau.nl/ waar Gravenaar Haans werkt.
Baac in Den Bosch: http://www.baac.nl/

Eén gedachte over “Gemeenten moeten een monumentencommissie hebben.

 • 27 oktober 2009 om 03:54
  Permalink

  Beste mensen, Jac

  Voordat ik activiteiten ging verrichten dat een ieder inmiddels bekend is geworden wat ik in de Hoofdwacht heb gedaan, heb ik eerst met Dhr.van Haren, Beheer b.v. Esreren Vastgoed gesproken en overlegt wat de activiteiten inhield aldaar en wat mijn inzet zou kunnen betekenen als plaatselijke amateur-archeoloog.
  Normaal gesproken komt er een aannemer, die daad werklijk alles uit een pand sloopt, Historisch gezien weinig oog heeft op kraswerk op een balk, een gat vindt waar hij zijn overtollig cement in gooit.
  Dhr. van Haren stemde toe dat dit niet moest gebeuren, en vertelde, ik heb op 6 februari 2006 een bouwhistorisch onderzoek laten verrichten, door Monumenten Advies Bureau.
  Dhr. Haans heeft hier in mijn opdracht een bouwhistorische verkenning uitgevoerd.
  Met het onderzoek zijn de nodige wetenswaardigheden boven water gekomen.
  In een 49 pagina's tellend rapport is het Graafs monumentale pand uitgebreid beschreven.
  Compleet met foto's afbeeldingen en tekeningen.
  Dit rapport is altijd opvraagbaar.
  Wel, ik heb er een gekregen in verband met mijn activiteiten aldaar, van mezelf uit wou ik weten wat, Betreft het pand de Hoofdwacht aan
  Hoge Waarde, Positieve Waarde, Indifferente Waarde en Storend had.
  Na enige tijd in het pand mezelf heb bezig gehouden in Historisch oogpunt moet ik mededelen als leek dat hier professioneel arbeid is verricht door het Monumenten Advies Bureau.
  Wat ik kon betekenen was een aanvulling te geven op het rapport, voordat het zomaar ruig gesloopt zou worden dat nu niet gebeurd is.
  Tenslotte professioneel archeologen kunnen ook niet door de bodem kijken, zo ook medewerkers van advies bureau's niet door wanden en plavon's kunnen kijken, trouwens ik ook niet.
  Dit heb ik mogen verweideren, en als reseltaat,
  dat er weinig aan Historie in het pand verloren is gegaan zoals we eerder hebben kunnen lezen.
  Zoals ik weet zijn er nog geen archeologiche strip bureau's, zou best iets voor mij zijn.
  Maar ik ben bang dat de aanneem prijs te hoog zal uitvallen met deze recessie die we nu moeten doormaken.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: