Eindverslag nieuwbouw stadhuis, herinrichting buitenruimte en nieuwbouw fietsenstalling.

Twee hoofdrolspelers, Jacques van Geest en Wil Baaijens, zijn het lachen nog niet vergaan in het oude stadhuis.

In het kort.

Vanaf 28 mei 2003 tot heden is wethouder Bos de enige bestuurlijke constante factor bij dit project. Als geen ander moet hij betrokken geweest zijn bij alle belangrijke beslissingen, afwijkingen enz.
Daarom hoop ik, nu hij ook naast wethouder middelen wethouder ruimtelijke projecten is, dat hij meer duidelijkheid kan scheppen in diverse afwijkingen c.q. missers. Ik benoem enkele zaken:

 • Zoals uit het vervolg van dit eindverslag zal blijken, kan met recht de vraag gesteld worden of een frequentere informatiestroom een aantal van de gedane constateringen voorkomen had kunnen worden.
 • In de raadsvergadering van 11 december 2007, ik was met ziekteverlof, is door de fracties SP, LPG en 3DP een motie van wantrouwen ingediend. Deze motie is toen verworpen. Hoe kijken deze raadsleden tegen dit verslag aan?
 • Openbare ruimte: Een voorzichtige inschatting is, dat gezien het ontbreken van marktwerking en de situatie in de markt van toen, er sprake is van tenminste 100.000 euro hogere kosten. Het is vervelend dit te moeten vaststellen, maar wel een gebleken realiteit.
 • Hoewel het exacte moment niet meer is te traceren is in de loop van het bouwproces tussen Mooiland en de gemeente een aanvullende bestuurlijke afspraak gemaakt dat de gemeente de grond, gelegen buiten de zogeheten footprint van het gebouw, aan zich zal houden. Was de eigendom van de buitenruimte overgedragen aan de Vereniging van Eigenaars dan zou de gemeente 40% van deze kosten betalen.
 • De stapelmuur aan de zijde van de uitrit moet teruggeplaatst worden.
 • het aantal interne uren is, mede als gevolg van een langdurige prijsonderhandeling en een ongelukkig verlopen realisatiefase, zowel dus in de periode van voorbereiding als uitvoering veel hoger uitgevallen dan vooraf begroot. >> openbare buitenruimte.

Eén gedachte over “Eindverslag nieuwbouw stadhuis, herinrichting buitenruimte en nieuwbouw fietsenstalling.

 • 16 juni 2013 om 23:53
  Permalink

  A new rib cage would be marinated or merely veteran through things you choose.
  Truthfully that every earlier on office supplies online essential to
  have office; but unfortunately, one region that you simply simply
  simply can't neglect when it comes to designing your office should be rupture bed room. It is possible to barbq kebabs or sometimes bar-b-que fruits, seafood, trout, as well as other chicken.

  Here is my web page Rowenta Toaster 4 Slice (http://Toasterovensplus.Com)

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: