De raad informeert zich: diverse bijeenkomsten.

1. Informatieavond Hart van Grave op 5 november.

Deze informatieavond wordt door Van der Horst Ontwikkelingsgroep voor de inwoners van Grave en overige geinteresseerden georganiseerd. Tijdens deze openbaar toegankelijke avond verzorgt de architect een presentatie van de planontwikkeling. Ook wordt men geinformeerd over zaken als planning, procedures etc. en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

2. Bezoek aan de Scheepswerf.

In overleg met de heer van Kessel, directeur van de Scheepswerf hebben we een datum gepland.
Deze datum is 17 november a.s. na afloop van het Presidium.
Het presidium is op 17 november van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Om 20.15 uur begint de bijeenkomst bij de Scheepswerf.

3. AZC Winterswijk/Dronten.

Voor het bezoek op 21 november a.s. aan het AZC Winterswijk/Dronten hebben de volgende raadsleden zich aangemeld: dhr. Peeters, mevr. Beumer, dhr. Leurs, dhr. Stoffer en dhr. Gremmen. In overleg met het COA ontvangt u een programma voor dit werkbezoek.

4. Intergemeentelijke Sociale Dienst:

Voor de bijeenkomst op 18 november a.s. met de raden van Cuijk, Mill en Grave over de oprichting van een ISD hebben de volgende raadsleden zich aangemeld: dhr. Gremmen, dhr. Peeters, dhr. De Greeff en dhr. Leurs.

Deze bijeenkomst zal gehouden worden in Cuijk. De agenda en de uitnodiging zal u tijdig worden toegezonden.

5. “Jeugdzorg Plus”

De voorlichtingsbijeenkomst over “Jeugdzorg Plus” (het wonen van een groep jongeren op het Sensisterrein in een gesloten afdeling) is nu gepland op de presentatieavond van 24 november a.s. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Stadhuis/raadszaal.

6. Klimaatdebat met Kamerleden in teken van raadsverkiezingen 2010.

Vijf wethouders en vijf Tweede Kamerleden ontmoeten elkaar bij de VNG in een klimaatdebat. Na het debat reizen de Kamerleden met premier Balkende af naar de VN-Klimaattop in Kopenhagen. Bent u bestuurder of raadslid en wilt u klimaat een prominente plek geven in het nieuwe collegeprogramma? Dan heeft u vast wel wensen voor ondersteuning van uw klimaatbeleid door de landelijke politiek. Het debat is een mooie gelegenheid om uw gemeentelijke ‘klimaatwensen’ voor Kopenhagen mee te geven.

Het debat is op 7 december bij de VNG in Den Haag.
De toegang is gratis. Fractie Keerpunt 2010 Meer informatie en aanmelden

7. Rekenkamercommissies – Van of voor de raad?

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur organiseert samen met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de VNG-afdeling Overijssel een conferentie over rekenkamers. Thema van de conferentie is de vraag: Is de commissie nu van de raad of voor de raad? Lees verder

8. Raadsleden sturen op de Wet werk en bijstand.

VNG en Stimulansz hebben regionale bijeenkomsten georganiseerd om de sturende rol van raadsleden op de WWB te versterken.
Raadsleden zijn nu al een aantal jaren bezig met de WWB. Voorjaar 2010 komt er een nieuwe raad en er staan veel bezuinigingen aan te komen. Er komt dus nogal wat op raadsleden af.
Tijdens de bijeenkomsten hebben de raadsleden veel tips gekregen over hun sturende rol. Daarnaast hebben ze via het Policy Game geleerd hoe je achter de cijfers kunt kijken en hoe je de wethouder concreet kunt bevragen. Als je weet waar je op moet letten, stuurt het een stuk makkelijker.

Er komen nog twee bijeenkomsten (deze staan ook open voor toekomstige raadsleden). Zie hiervoor ons nieuwsbericht op vng.nl: VNG-nieuwsbericht (1 oktober 2009)

Wilt u in uw gemeente workshops Policy Game organiseren, neem dan contact op met VNG-beleidsmedewerker Margreet Aangeenbrug: Margreet.Aangeenbrug@vng.nl.

P.S. Misschien zijn mijn collega’s hier in geinterresseerd?

9. Bijeenkomst kleine gemeenten op 18 november.

Bent u raadslid bij een kleine gemeente en wilt u een onderwerp bij de VNG onder de aandacht brengen en erover van gedachten wisselen? Meld u dan aan voor de bestuurlijke bijeenkomst voor kleine gemeenten in Hattem op woensdagavond 18 november.

De bijeenkomst is bedoeld voor raadsleden, burgemeester en wethouders van kleinere gemeenten. Het is een vervolg op de bestuurlijke bijeenkomst dit voorjaar in de gemeente Lingewaal. Lees meer

10. Festival ‘In actie met burgers!’‘In actie met burgers!’ organiseert op 16 december 2009 voor alle proeftuingemeenten en belangstellenden een festival. Een oogstfeest vol kennis- en ervaringsuitwisseling over hoe gemeenten en burgers samenwerken. Zo’n honderd gemeenten trokken een jaar lang met elkaar op in Lokale proeftuinen burgerparticipatie. Zij leerden met en van elkaar nieuwe en beproefde manieren van samenwerken met burgers. Twaalf experimenten van gemeenten kregen bijzondere aandacht en ondersteuning.
Het festival is niet alleen bedoeld voor de proeftuindeelnemers, maar ook voor andere geïnteresseerden.
Datum en locatie: Woensdag 16 december 2009 van 10.00 tot 16.00 uur bij Burgers’ Zoo in Arnhem. Meer informatie over het programma volgt. Kijk voor meer informatie op: Festival In actie met de burgers.P.S. Ik heb me aangemeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: