Brief van Graveon aan leden en andere ondernemers in het centrum.

Grave, oktober 2009

Geacht Graveonlid, beste mede-ondernemer,

Graag brengen wij u met deze brief op de hoogte van de ontstane situatie met betrekking tot de feestverlichting in de binnenstad van Grave.

Wij informeren u dan ook hierbij dat het bestuur van Graveon het moeilijke besluit heeft moeten nemen deze feestverlichting niet langer onder het beheer van Graveon te zullen voortzetten.

Deze beslissing is genomen op basis van een aantal argumenten, waarvan wij de belangrijkste graag nader willen toelichten:

1. De stopzetting van de gemeentelijke bijdrage
Eerder dit jaar heeft de gemeente Grave te kennen gegeven de jaarlijkse bijdrage aan de feestverlichting vanaf 2009 stop te zetten. Hierdoor is het laatste stuk externe financiering weggevallen.

2.Het aantal deelnemende ondernemers
De kosten voor de feestverlichting en voor andere activiteiten die buiten de normale contributie vallen kunnen ieder jaar over steeds minder ondernemers (leden en niet-leden) worden omgeslagen. Dit komt voor een groot gedeelte doordat het vaak gaat om een vrijwillige bijdrage.

3.Financiële analyse van de afgelopen jaren
Uit de financiële analyse van de exploitatie van de feestverlichting van de afgelopen jaren is gebleken dat het ieder jaar steeds moeizamer wordt om deze feestverlichting minimaal kostendekkend georganiseerd te krijgen. Energiekosten stijgen, evenals de kosten voor opslag en reparatie.

Alle bovenstaande argumenten bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat Graveon niet langer in staat is onder de huidige omstandigheden de feestverlichting te kunnen exploiteren.

Wij zijn van mening dat feestverlichting in iedere gemeente in Nederland een zaak is van algemeen belang waar alle belanghebbenden (inwoners, winkelend publiek, toeristen, ondernemers, etc.) “gebruik” van moeten kunnen maken en waar de betreffende gemeente als geheel baat bij heeft.

Wij zijn als ondernemersvereniging Graveon dan ook van mening dat de exploitatie van de feestverlichting in de binnenstad van Grave gedragen zou moeten worden door meerdere belanghebbenden dan uitsluitend door leden van Graveon en enkele ondernemers met een vrijwillige bijdrage.

Wij hopen dat andere belanghebbenden zullen opstaan om, eventueel samen met Graveon, te zoeken naar een constructieve en structurele oplossing, maar wij vragen u helaas rekening te houden met een donkere binnenstad tijdens de laatste maanden van 2009.

Met vriendelijke groet,

Ondernemersvereniging Graveon

Het bestuur

Bron: Graveonbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: