Actualisering van parkeernota.

In de rapportage wordt nogmaals bevestigd wat al langer bekend is: indien er geen maatregelen worden getroffen, slibt de binnenstad dicht.

Mede door de tijddruk is uitvoering gegeven aan het onderzoek zonder overleg met derde belanghebbenden. Wel zijn er een aantal belanghebbenden (Onderneersvereniging Graveon en het bestuur van de Wijkraad Grave binnenstad) ambtelijk geinformeerd over de werkzaamheden en de inhoud van dit raadsvoorstel.

Het raadsbesluit omvat 11 punten (ingekort):

 • de trends als uitgangspunt hanteren voor de besluitvorming op korte termijn.
 • B&W opdracht te geven in het tweede kwartaal van 2010 een nadere visie te geven op de noodzaak van een “fundamentele” herziening van de parkeernota.
 • het bestaand beleid in de vorm van blauwe zone met terreinen voor langparkeren handhaven.
 • voorlopig geen uitvoering geven aan plannen tot autoluw maken van de binnenstad.
 • de opgave voor de aanleg van 50 “toeristische parkeerplaatsen” betrekken bij verdere uitwerking.
 • B&W opdracht geven om in het tweede kwartaal van 2010 de gemeenteraad concrete voorstellen te doen voor de aanleg en ingebruikname van parkeerplaatsen voor langparkeerders.
 • Navolgende terreinen als bedoeld onder 6: Jan van Cuijkdijk, Sensisterrein en Stoofpark.
 • ook parkeren op Wisseveld erbij betrekken.
 • afschaffen van de werking van de verordening op de instelling van het mobiliteitsfonds voor economische ontwikkelingen als winkels, restaurants en andere vormen van bedrijvigheid in de binnenstad en buiten toepassing zal worden verklaard vor de kerkdorpen.
 • burgemeester en wethouders opdracht te geven om in het tweede kwartaal van 2010 ten aanzien van het besluit onder 9 de nodige voorstellen te doen tot wijziging van de gemeentelijke bouwverordening en de verordening op de instelling van het mobiliteitsfonds.
 • B&W opdracht te geven tot instelling van een klankbord-/begeleidingsgroep bij de uitwerking van zijn voorstellen.

Enkele cijfers: opgave voor 2015: 220 parkeerplaatsen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: