Straf voor Opsteegh? Of komt hij net als Tang er met een straf van zijn fractie er vanaf?

Straf voor Tang: Embargo op het heden?
Zou het nu beginnen te dagen? Zonder politiestaat is de tijd van embargo’s voorbij. Paul Tang krijgt een maand straf va zijn PvdA-fractie. Hij heeft een stukje Miljoenennota naar RTL gelekt.
Maar wie gaf vrijdag een eerste stukje aan de NOS? En wie hielp NRC Handelsblad zaterdag aan het totale bedrag aan bezuinigingen (36,5 miljard) waar het kabinet de komende jaren op afstevent met “fundamentele politieke heroverwegingen”?
Wat dacht het kabinet toen het de fracties vier dagen extra gaf om mooie speeches te schrijven voor de Algemene Beschouwingen? Balkenende c.s. namen dit jaar allerlei dubbelbesluiten. Dat zijn besluiten waar ze alle kanten mee opkunnen: we willen dit, maar we doen misschien dat. Altijd daadkrachtig.
De Prinsjesdagstukken wel onder embargo vrijdag aan de fracties geven en niet aan de pers. Het duurde geen kwartier of de eerste flarden kwamen naar buiten. Wie lekte welk cijfer aan wie? Niet zo boeiend. De conclusie is: geef de cijfers maar wanneer ze er zijn, vertel waar je voor kiest wanneer je er uit bent.
Het is een niet altijd zo geweest dat de Troonrede en de Miljoenennota iets heel groots en bijzonders waren. In een column op de informatieve website Parlement & Politiek schrijft kenner van de parlementaire geschiedenis J.Th. van den Berg:
Gedurende de jaren zeventig trad er immers een enorme stroomversnelling op in de behoefte van regering én parlement om beleid bekend te maken en te bespreken aan de hand van brieven, nota’s en programma’s. Die konden het hele jaar door worden geproduceerd en niet pas in september.
De kans dat de koningin op Prinsjesdag nog echt nieuw beleid uiteenzet is daarom klein geworden. In zekere zin is de Troonrede weer terug bij af: een tamelijk rituele toespraak zonder groot inhoudelijk gewicht maar wel veel langer en veel taaier dan in de negentiende eeuw.
De dit jaar gemaakte keus is ook bedriegelijk geweest omdat de pers in de opzet van het kabinet op Prinsjesdag overdonderd moest zijn door al die cijfers en feiten. De tijd is het echt voorbij dat een kabinet met een paar honderd ambtenaren en betrokken lobbyisten en belangenbehartigers, die allemaal brokstukken of macrocijfers van de plannen kennen, dat maanden stil kan houden. Op Twitter doen maffe suggesties de ronde over de motieven van Paul Tang om RTL een handje te helpen. Allemaal onzin. Het volk wil graag eerlijke waar.
Dit verhaal is geplaatst op maandag 14 september 2009 om 20:07 uur.

P Lamers zegt: dinsdag 15 september 2009, 17:13 uur
De politiek is ondertussen beland op het trieste niveau van een kleuterklas: stout geweest, strafregels en in de hoek staan.Waarom moet het toch allemaal zo krampachtig, geef voortaan een samenvatting vrij aan pers en tweede kamer enkele dagen voor Prinsjesdag, doen we de details op de dag zelf.Stoppen met de geheimschrijverij, vergeet niet HH en DD politici dat u er NAMENS ons zit en niet voor uzelf!
Ellen ten Bruggencate zegt: woensdag 16 september 2009, 02:48 uur
Het is duidelijk: NIEMAND REGEERT!!
Ad Lagendijk zegt: woensdag 16 september 2009, 13:50 uur
Ambtenaren die lekken worden strafrechtelijk vervolgd. Lid van de Tweede Kamer Paul Tang heeft gelekt. Terwijl hij eerder een verklaring had ondertekend waarin hij geheimhouding beloofde. Dat anderen ook hun belofte gebroken hebben, is voor het geval Tang niet relevant. Mariëtte Hamer had Tang ogenblikkelijk uit de fractie moeten zetten. Ze zou dat alsnog kunnen en ook moeten doen.
Jan France zegt: woensdag 16 september 2009, 18:02 uur
Vreemd als ambtenaar een verklaring van geheimhouding schendt kan hij strafrechterlijk worden vervolgd.Waarom de heer Tang niet? Hij heeft toch getekend voor geheimhouding??Het is trouwens gemakkelijk te veranderen. Geef op Prinsjesdag een ieder NA de troonrede zijn begroting en doe de algemene beschouwingen een paar dagen later. Elk probleem opgelost. Maar waarschijnlijk te eenvoudig.

R. Peters zegt: vrijdag 18 september 2009, 09:37 uur
Ach, de een lekt en wordt in het verdomhoekje geplaatst, de ander doet dat en heet klokkenluider.Dat het met beiden slecht afloopt is bekend.
Het gelek van Tang en anderen(!) hoort net zo bij de politieke folklore als de Gouden Koets met daarin een paar vorstelijk betaalde uitkeringsgerechtigden.
Geheimhouding kan een doel dienen – al moet de zuiverheid van dat doel en dus de geheimhouding daarvan altijd met argwaan bekeken worden – maar in gemoede kan ik het embargo van een nota die een paar dagen later te grabbel voor iedereen ligt niet in enig kader plaatsen.Er wordt geen geheime operatie uitgevoerd, invasie voorbereid, overname gepland of wat dies meer zij, die geheimhouding rechtvaardigen.
an het embargo.

Folklore dus, en het stoute jongetje wat zich niet heeft aangepast aan 19e eeuwse mores wordt voor straf in de hoek gezet.Want we zijn toch vooral een beschaafde democratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: