Oh Cuijk aan de Maas met Schouwburg en Raadhuisplein opnieuw bezongen!!!


Het Platform, Integraal Overleg- P.I.O. “Beeldenstorm”gaf in 2008 opdracht aan Bureau Bosch-Slabbers een visie te ontwikkelen als Kompas voor de regio.

Met een belangrijke meerwaarde!!

Voor ruimtelijk, Sociale, Economisch en Cultureel, om eigen identitijd te verkennen, in het Land van Cuijk en Noord Limburg.

Om de Dynamiek te vergroten en meerwaarde te geven voor de toekomst!!

Wonen, werken, opleiding, en goed leefklimaat samen in de Noordelijke Maas Vallei.

Voorbeeld voor Cuijk 2009 – dus nu!

Het oude Centrum wordt herontwikkeld aan de Maas ontwikkelt zich een rivierfront.

Aan de Maasdijk het Cultureel Centrum van de Noordelijke Maas Vallei.

Met vertier aan de rivier één flaneerkade. Met Restaurants aanleg plaatsen etc.

Ter hoogte van het Centrum wordt de Maas verbreed en wordt op een eiland in de Verbrede Maas de nieuwe Stads Schouwburg gebouwd.

Deze spiegelt zich in het water van de Maas. En voegt aan Cuijk en de Rivier een sterk Icoon toe:
Het Opera-House van Cuijk.

Verder komen er veel onderwijs scenario’s

1. Onderwijs toekomst tussen Spoor en A 73 EEN Regionaal bedrijven terrein middels een nieuwe hartlijn met centrum. Tegen het Spoor wordt Nederlandse eerste H.B.O. opleiding,op het gebied van Duurzaamheid ontwikkeld.

2. Tegen het Station, wordt in samenwerking met de H.A.S. s’Hertogenbosch en Hogeschool Larenstein Velp een Dependance H.B.O. – M.B.O. op het gebied van food Agro en duurzaamheid ontwikkeld.

3. Ook heeft men een werklandschap in beeld met een nieuwe M.B.O. gebouwd als Poort tot het werklandschap aan het Spoor. (Wat dit mag inhouden is nog raadselachtig)

Dit zijn allerlei opleidingen die niet in ons voorstel staan!

Waarom zouden wij nu over dit voorstel beslissen?

Of gooien wij dit zo geroemde Boek-werk weg?

Is hetvoor niets betaald en geschreven???

Willen wij nu een kale Schouwburg op het Industrie-terrein, weggerukt uit het Culturele Hart om Subsidie proberen binnnen te halen wat de enige Synergie en binding is, met het Onderwijs.

En de 750 plaatsen, is voor Cuijk net een brug te ver. Zelfs Nijmegen is er bang voor!

Wethouder Peeters komt nu met het voorstel – hij stond vóóraan- bij de presentatie van het Boek-werk alsook 2 raadsleden in het z.g.n. Atelier!!

Samengevat.

Er van uitgaande dat het P.I.O. rapport “grensoverschrijdend “Perspectief” 2009 niet aan de kant geschoven wordt om misschien nu wat Subsidie binnnen te halen!

1. Laat de Onderwijscampus maar beginnen, met kwaliteit onderwijs, voor alle leerlingen. Maar zorg voor Ruimte van het individu.
Géén Mammoet School voor kinderen van 12-20 jaar.
De Jeugd is onze toekomst niet een gebouw bepaald de kwaliteit.

2. De muziekschool kan een meerwaarde hebben in vooral op jongeren gericht en het theater koffertje is verplaatsbaar.

3. De Bibliotheek is een huiskamer voor alleinwoners die moet in het Centrum blijven.

4. Er wordt in het “”Rapportcampus over Economische trekkers gesproken, want laten wij eerlijk zijn: Het zijn allemaal wensen van mensen,die met subsidie dus Geld van de Gemeenschap werken. Haal een Bioscoop binnen daar wachten al onze inwoners op!

5. De Sporthal die renovatie behoeft past prima bij de Campus. En wij krijgen een mooie plaats in het Centrum met minder Parkeerdruk. Discotheek en Jongeren Centrum past beter bij de jeugd dan een Schouwburg!

6. Laat onze knusse Schouwburg zolang op de Grotestraat (tot betere tijden)!! waar de Regio en Nijmegenaren graag komen!! Laten wij ons niet verslikken in 750 plaatsen. In Uden heeft Markant ook steeds extra Subsidie nodig, zover moet het hier niet komen. Waarom ? Optimaal, wie bepaald die eis??

Zorg dat hij aan veiligheid en Comfort gaat voldoen en realistisch voor de haalbaarheid in Cuijk van (24.000 inwoners).

Tot wij het visioen aan de Maas kunnen gaan realiseren!.
Laat het zolang de Multifunctionele taak vervullen voor Cuijk en Regio!

Laten wij wel Groots denken en niet kneuterig om de Schouwburg uit de Culturele route aan de Maas te halen en op het Industrie terrein ter versterking van een Grote Scholengemeenschap als Synergie om samen misschien wat Subsidie te kunnen binnen halen!

WIE TOONT WIJSHEID!!!
Het gaat om de leefbaarheid van Cuijk!!

Dank U! PLC. Cuijk.

Riet van Heumen; plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Meer foto’s in het foto-archief!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: