Mijn bijdrage debat lekkende wethouder en niet oppakken verantwoordelijkheid burgemeester Wilma Delissen.

Weer moeten we veel energie stoppen in een zaak die voorkomen had kunnen worden en bestuurlijk Grave negatief in het nieuws brengt en terdege de belangen van Grave schade berokkent.

Probeer nu maar eens Gravenaren te benaderen om op een kandidatenlijst van een partij te krijgen, je krijgt alleen maar Nee te horen. “Daar wil ik niet bijhoren” is dan de reactie.

Heeft wethouder de heer Opsteegh bewust een proefballonnetje op willen laten om zo te achterhalen of Grave mee wil werken aan plannen die door de ambtelijke organisatie ontwikkeld worden om het AZC te verplaatsen? Het CDA kwam dat ongetwijfeld ook uit.
Hij had ook zijn mond kunnen houden toen de journalist belde. Dat deed ik ook.
Artikel 25 gemeentewet heeft het over de geheimhouding en dit artikel verwijst naar art 10 Wet Openbaarheid Bestuur waarin opgesomd staan de redenen waarom geheimhouding kan worden opgelegd.

Het niet geschonden zijn van de gemeentebelangen, waar de burgemeester naar verwijst, staat daar niet bij.

Wel de staatsbelangen de openbare orde enz.

Dus Mevrouw de voorzitter U moet Uw verantwoordelijkheid nu oppakken en wethouder de heer Opsteegh laten vervolgen. Maar volgens een e-mail van gisterenmiddag bent U dit niet van plan. Dat valt mij enorm tegen van U. Nu wordt de raad in een kwaad daglicht gesteld. Dat is ten onrechte. De Zwarte Piet ligt nu bij de raad en daar hoort hij niet te liggen.

In de toekomst, geachte collega-raadsleden moeten we stoppen met vergaderen in beslotenheid. Vanavond staat er weer een besloten vergadering gepland. In die vergadering ga ik pleiten om de vertrouwelijkheid over een aantal zaken op te heffen. Ik hoop dat straks een meerderheid daartoe wil besluiten.

Tot zover mijn bijdrage in de eerste termijn.

In de tweede termijn heb ik aangekondigd om de besloten vergaderingen voortaan te boycotten. Frank Stoffer had die beslissing al eerder genomen.

P.S. Tijdens het debat werd door het raadslid Koevoets ook gesuggeerd dat de bron wel eens de transparante organisatie COA kon zijn. Het raadslid Peter Hendriks kwam met de ambtelijke organisatie als een eventuele bron.

Dus er zijn nu al 4 bronnen genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: