Iedereen doet mee.

Manifest voor verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010.

MEE wil gemeenten graag helpen bij het invullen van de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen.

Dat wil MEE doen door een bijdrage te leveren aan:

de Wet Maatschapelijke Ondersteuning
de Wet Werk Bijstand
het preventieve jeugdbeleid (Centrum Jeugd en Gezin).

Iedereen wil meedoen in de samenleving. Meewerken, meespelen, meelachen, en meepraten. Voor veel mensen is het ook vanzelfsprekend dat zij mee kunnen doen. Dat geldt helaas nog niet altijd voor mensen met een beperking. Ongeveer 15 % van de mensen heeft een beperking.
Gemeenten zetten zich in voor het welzijn en het welbevinden van hun burgers. Zij ontwikkelen beleid en voeren dat uit. Bij ontwikkelen van beleid wordt nog al eens vergeten dat niet iedereen zo maar mee kan doen enz.

Het presidium heeft gisteren om mijn verzoek ingestemd met een presentatie van de werkzaamheden door MEE in januari volgend jaar.

Voorbeeld: AWBZ overgangsregeling 2009 Verlies van begeleiding AWBZ:

MEE helpt. Heeft u onlangs een brief gekregen van het CIZ over uw (her)indicatie voor begeleiding? Staat in de brief van het CIZ dat u geen nieuwe indicatie voor begeleiding of minder uren begeleiding krijgt? Dit terwijl u deze begeleiding tot nu toe wel heeft gehad? MEE kan u helpen bij de veranderingen waarmee u te maken krijgt. Voor diegenen die zich in 2009 melden bestaat er de mogelijkheid op ondersteuning van MEE.

Link: http://www.mee.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: