Excuus als flutuitvlucht.

door Ronald Peters/de Gelderlander/Maasland

Zo af en toe reageren lezers op internet met opmerkingen die hout snijden. In Grave moet wethouder Opsteegh zijn excuses aanbieden omdat hij uit de school klapte na een besloten raadsvergadering. Omdat die vergadering besloten was, had Opsteegh dat niet moeten doen. Raad boos, burgemeester boos. Maar de burgemeester was ook weer niet zo boos dat ze aangifte doet vanwege het “in het openbaar lekken’. Want zei ze: “Opsteegh realiseerde zich niet dat het onderwerp tijdens een besloten raadsvergadering aan de orde was geweest.

“Fritz F”. denkt er het zijne van: “Ook in Grave zijn besloten raadsvergaderingen uitzonderingen op de bekende regel. Als er al tot een besloten vergadering wordt besloten, dan handelt het daar om onderwerpen die nog niet rijp zijn om bekedngemaakt te worden. Gelet op de uitzonderlijke situatie waarbij een wethouder wist of in ieder geval behoorde e weten dat e.e.a. in een bsloten vergadering was besproken, is dit excuus natuurlijk een flutuitvlucht“.

Daar heeft Fritz natuurlijk wel een punt. Niet alleen inhoudelijk ziet zo’n besloten vergadering er anders uit – met onderwerpen die nog niet aan de buitenwereld prijs gegeven mogen worden. Maar ook het decor is anders. Natuurlijk zal er een bode rondlopen die koppen koffie schenkt, maar de publieke tribune zal angstvallig leeg zijn tijdens deze “andere” bijeenkomsten en ook se stoeltjes voor de pers blijven – tot grote spijt van diezelfde pers – onbezet.

Je moet dus wel even de weg kwijt zijn om niet door te hebben dat zaken zich tijdens een bsloten vergadering afspelen of afgespeeld hebben.

Maar “het zand erover” of niet is aan de raad. Fritz heeft daar in ieder geval zijn kaarten opgezet, want van het college verwacht hij niet zo veel.

Een sorry is al weer voldoende om alles met de mantel der liefde toe te dekken. Ben eens benieuwd of de raad meer ruggegraat heeft en het vertrouwen in Opsteegh opzegt. Van het college is immers geen heil of sanctie te verwachten”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: