De begroting komt….

Voorstel wijze van behandelen van de begroting 2010.

Aanbieding begroting 2010 op donderdag 1 oktober (ook ter inzage leggen).

Technische toelichting (ambtelijk) op de begroting op dinsdag 13 oktober 2009 (vergaderruimte Kroon).

Inleveren van de algemene beschouwingen op donderdag 29 oktober 2009 (bij de griffier).

Publiceren van de algemene beschouwingen in de Graafsche Courant in week 45 dinsdag 4 november 2009 (maximaal 500 woorden per fractie).

Schriftelijk antwoord op de algemene beschouwingen door het college op vrijdag 6 november 2009.

Het houden van de algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 10 november 2009.

De belangrijkste punten n.a.v. de algemene beschouwingen en de antwoorden van het college. Iedere fractie krijgt hiervoor maximaal 15 minuten spreektijd. Aanvang 16.00 uur.
Pauze (maaltijd van 18.00 uur tot 19.30 uur).

Debat in de raad n.a.v. algemene beschouwingen en de antwoorden en visie van het college op 10 november 2009 en reactie hierop van het college.
– Indienen en toelichten van amendementen en moties.
– Stemmen over de amendementen.
– Instemmen met:
Vaststellen van de jaarschijf 2010 van de programmabegroting 2010
– De jaarschijven 2011, 2012 en 2013 voor kennisgeving aannemen
– Stemmen over de moties.
– Vaststellen 1e begrotingswijziging.

Einde van de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: