Vragen van Piet Vollenberg en Leon Kamps; lid van de coalitiepartner LPG en oppositielid.

Aan de Voorzitter van het College van B. en W. ,
Aan de Gemeenteraad, Grave, 27 augustus 2009

Geachte Voorzitter, Ik ben ernstig ontstemd over de uitspraken van Wethouder Opsteegh, over de A.Z.C./C.O.A.- aangelegenheden in “De Gelderlander”van 25 juli j.l.
Een kwestie, waarvan U van de gemeenteraad eiste tot geheimhouding en dus niet in de openbaarheid te brengen. Dat is de zoveelste “miskleun”van Wethouder Opsteegh.
De geheimhouding schenden is een ernstig vergrijp.

Vragen:

Wat doet de Voorzitter van het College met het schenden van de geheimhouding, door Wethouder Opsteegh? Is de Voorzitter het met mij eens, dat de handelwijze van Wethouder Opsteegh niet getolereerd kan worden? Geldt voor Wethouder Opsteegh dezelfde regeling als die U wilt hanteren voor raadsleden die de geheimhouding schenden? Wordt het niet hoog tijd, dat de communicatie van het College méér gecentraliseerd gaat worden? Het College heeft tenslotte een afdeling voorlichting? Uw antwoord zie ik graag tegemoet, in de eerstvolgende raadsvergadering. Met vriendelijke groet, P. Vollenberg

Geachte college,

Wij hebben hier de volgende vragen voor u. Uw reactie op deze vragen zien we gaarne tegemoet.

1. Zoals bekend vormen bakenbomen een onmisbaar onderdeel van het cultuurhistorische landschap langs de rivier De Maas. De gemeenteraad heeft in 2007 unaniem een motie aangenomen inhoudende dat, waar mogelijk, deze bomen gehandhaafd dienen te worden. U diende hiertoe in gesprek te komen met RWS. Waar het gaat om het vak Oss – Grave zijn er inmiddels besluiten genomen. Welke stappen heeft u inmiddels ondernomen om voor het gedeelte Grave – Cuijk de voor het Nederlandse rivierenlandschap unieke bakenbomen te behouden?

2. Op 24 juni 2009 is door de VNG een convenant gesloten met het IPO en o.a. het ministerie van VROM met betrekking tot bedrijventerreinen. Door de VNG is begin augustus 2009 een brief verzonden aan alle leden, waaronder de gemeente Grave, om voor 19 september 2009 te reageren op het convenant. Wat is de visie van het college met betrekking tot het convenant?

Uw reactie zien we gaarne tegemoet.

met vriendelijke groet, Léon Kamps PvdA – Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: