Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders door Keerpunt 2010 en PvdA.

Citaat Leo de Vreede:”Als dat zo is hoop ik dat de raadsleden behoorlijk kwaad zijn. Zij moeten hun mond dicht houden en het college licht de bevolking via de krant in. Waar hebben we dan nog raadsleden voor? Overigens heeft wethouder Opsteegh in een fractieberaad van het CDA in de winterperiode er al gewag van gemaakt dat voor het AZC een nieuwe plek moest worden gevonden. Spontaan kwam toen van diverse kanten (ook de mijne) de oplossing: naar het Wisseveld.

Vraag Keerpunt 2010:

Waarom verbreekt wethouder Harry Opsteegh de vertrouwelijkheid over de toekomst van het AZC?

De raad krijgt vertrouwelijke informatie over de onderhandelingen maar leest nu in de Gelderlander o.a. over veiligheid is maar een zesje, 20 miljoen investeren in de Bons en eventuele verplaatsing naar het Wisseveld waar dan een wijkje gebouwd wordt.

Graag uitsluitsel over een en ander. Geldt de vertrouwelijkheid voor raadsleden nu nog? Naar wie moeten de vragen gestuurd worden nu de griffier met vakantie is?

De PvdA stelt ook vragen.

Geachte college,

Groot was onze verbazing toen we in De Gelderlander van 25 juli jl. lazen dat het Azc naar het Wisseveld gaat. Wat in een besloten vergadering werd opgeworpen als een optie , zou volgens het bericht werkelijkheid kunnen worden. Wederom een mooi staaltje van communicatie van dit college.
Gaarne willen we in de eerstvolgende openbare (!) vergadering van de gemeenteraad van Grave dit punt agenderen. In onze visie heeft onderhandelen pas zin als door de gehele raad van tevoren kaders zijn gesteld.
We hebben alvast de volgende vragen:
– zouden wij het onderzoek mogen ontvangen waaruit blijkt dat het opknappen van de Generaal de Bonskazerne 20 miljoen zou moeten gaan kosten?
– in hoeverre past het vestigen van een Azc in de geldende visie zoals ook is vastgelegd in het bestemmingsplan met betrekking tot de Koninginnedijk?
– wat is de toekomstvisie van het COA met betrekking tot de huidige Generaal de Bonskazerne?

Uw reactie zien we graag tijdig tegemoet.

met vriendelijke groet,
Léon Kamps
PvdA – Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: