Speerpunten Keerpunt 2010: sport en verenigingsleven stimuleren.

Sportverenigingen moeten bredere maatschappelijke functie vervullen
Landelijke en lokale overheden doen een beroep op sportverenigingen om een bredere maatschappelijke rol te vervullen. Ze kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van wijken, bevordering van de volksgezondheid en integratie van minderheden.

Het W.J.H. Mulier Instituut heeft de Verenigingsmonitor 2008 opgesteld, in opdracht van het NOC*NSF en het Ministerie van VWS. Het blijkt dat 52% van de verenigingen een groeiambitie heeft voor 2013, en dat 69% zorgen heeft over het ledenbestand. Voor 63% is het een probleem om mensen te vinden voor het kader en 40% heeft problemen met de capaciteit van de huidige locatie. Van de verenigingen wil 66% ondersteuning op het gebied van werving van sponsors, ledenwerving en het opstellen van beleidsplannen. Ruim 60% van de verenigingen ziet voor zichzelf een rol weggelegd ter stimulering van sportwaarden, zoals zelfvertrouwen, sociaal gedrag, prestatievermogen en gezondheid. Tevens vindt 41% dat verenigingen meer maatregelen moeten treffen voor preventie van blessures. Bij 43% van de verenigingen zijn er geen actuele problemen met onwenselijk gedrag en de helft heeft dergelijke incidenten nooit gekend. Iets meer dan de helft vindt het een taak van verenigingen om overgewicht tegen te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: