Reactie College van Burgemeester & Wethouder op publicatie AZC in de Gelderlander van 25 juli 2009 en reactie Keerpunt 2010 en PvdA.

Grave, 27 juli 2009

De wethouder was even zo zeer verrast door het feit dat hij afgelopen vrijdag geconfronteerd werd met inhoudelijke vragen over het AZC. Betrof vragen die direct te herleiden zijn naar de inhoud van de besloten behandeling ten aanzien van de stellingname van de Gemeente Grave richting AZC en het toekomstbeeld AZC. De voorzitter van uw raad kan dan ook niets anders concluderen dat wederom niet openbare informatie is weggelekt richting pers. Het College ervaart dit dan ook, evenals u, als zeer zorgelijk.

In het eerstvolgende Presidium zal ik het onderwerp vertrouwelijkheid opnieuw aan de orde stellen.

Duidelijk moet zijn dat de toekomst van het AZC een punt van behandeling en besluitvorming is van de raad, en dat het AZC (conform toezegging) de ruimte zal krijgen om na de zomer in de raad hun mogelijke plannen ten aanzien van het AZC hier in Grave aan de raad kenbaar te maken. Het voltallige College houdt strak vast aan deze procedure.

Alle in de Gelderlander gepubliceerde gegevens betreffen dan ook gegevens die slechts berusten op mogelijke niet vaststaande varianten voor de toekomst, en verkenningen cq studies die eerder vanuit het COA zelf zijn uitgevoerd.

De burgemeester van de Gemeente Grave
Mevr. W.J.G. Delissen – van Tongerlo

Uitspraken wethouder over verhuizing azc Velp verbazen raad

Plannen voor de toekomst van het asielzoekerscentrum in Velp zijn vertrouwelijk en twee Graafse raadspartijen begrijpen dan ook niet dat wethouder Harry Opsteegh erover heeft gepraat.

De plaatselijke Partij van de Arbeid en Keerpunt 2010 stellen vragen aan het college over de uitspraken van de wethouder. Opsteegh bracht zaterdag via een artikel in deze krant naar buiten dat het azc van de voormalige Generaal de Bonskazerne in Velp zal verhuizen naar industrieterrein Wisseveld in Grave. De gemeenteraad zou tijdens een besloten vergadering enkele weken terug zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van verplaatsting van het azc naar Wisseveld. Volgens Keerpunt 2010 is deze informatie vertrouwelijk.

Fractievoorzitter Léon Kamps van de PvdA heeft het over ‘een mooi staaltje communicatie van dit college’. De partij was in de veronderstelling dat Wisseveld een optie was voor het azc, niet dat het al beklonken was. PvdA wil het onderwerp bespreken tijdens de eerstvolgende openbare raadsvergadering. Toen de gemeenteraad is geïnformeerd over de verplaatsing zou niks zijn gezegd over de 20 miljoen euro die het zou kosten om het huidige asielzoekerscentrum te
verbouwen.

De twee partijen willen het onderzoek ontvangen waaruit dit blijkt.PvdA wil bovendien meer duidelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de toekomstvisie voor de oude kazerne. Het COA wil eerst gebruikers en omwonenden informeren, voordat ze inhoudelijk reageert op de plannen. Het COA heeft wel aangegeven niet te willen vertrekken uit Grave.

Bron: de Gelderlander

reacties op internet:

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasland/5308005/Uitspraken-wethouder-over-verhuizing-azc-Velp-verbazen-raad.ece#reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: