Mijn standpunten: Kultuurhuus, Stadshart, Loswal, Hampoortbrug en kinderboerderij.

Keerpunt 2010 houdt van transparantie en zet dus de standpunten over heikele onderwerpen nu al op de site.

1. Het Kultuurhuus/Nieuw Maaszicht moet er zo snel mogelijk komen. Diverse vragen over o.a. beheer, beleid enz. zijn vandaag nog voorgelegd.

2. Het Stadshart willen we graag door de drie Graafse partners ontwikkeld zien worden.
Geef ze die kans maar maak eerst nog eens duidelijk waarom het mis ging met Mooiland. Welke architect gaat het nieuwe ontwerp maken? Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van de besloten vergadering? Enz.

3. De Loswal moet i.s.w. met Rijkswaterstaat zo snel mogelijk worden opgeknapt.

4. Kinderboerderij moet behouden blijven.

5. Hampoortbrug moet nu aangelegd worden; veiligheid Esterse Brug moet goedkoper en anders geregeld worden.

6. Kadernota: ter lering en.. citaat uit 2004!!!!

Als gevolg van de verslechterende financiële positie van de gemeente is de Kadernota 2004 moeizaam tot stand gekomen. Het verwachte structurele begrotingstekort van € 1,2 á 1,3 miljoen voor 2005 en volgende jaren noopte tot het nemen van een pakket van maatregelen. Een pakket dat slechts beperkte ruimte bood voor keuzeoverwegingen en alternatieven.

In het voorstel waarbij uw raad de programmabegroting 2005 is aangeboden, schreven wij in dat verband:
“Voor toekomstige begrotingen achten wij het expliciet voeren van een discussie over de te verrichten (kern)taken onontkoombaar om reden van de verslechterende financiële positie. Onderdeel daarbij vormt het volledig analyseren van alle gemeentelijke producten en diensten op (on)mogelijkheden tot ombuigingen, daarbij rekening houdend met wettelijke taken en lokale autonomie. Duidelijk is dat dit een projectmatige aanpak vergt met een relatief lange doorlooptermijn. Wij hebben u toegezegd de uitkomsten te presenteren bij de Kadernota 2005. Over de wijze van aanpak van deze discussie over de te verrichten (kern)taken, zullen wij met een voorstel komen voor de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen
d.d. 1 december 2004.”(einde citaat).

Er is dus niets nieuws onder de zon wethouder Bos; U was hier toen ook voor verantwoordelijk!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: