Kultuurhuus in het Nieuwe Maaszicht.

CDA lijsttrekker Ben Peters trad op als gastheer voor de groep TOFFE ELLENDE tijdens het Smartlappen- festival van Bekaf. In de raadsvergadering van dinsdag wil ik een bruggetje slaan naar de Kadernota en het voorstel over het Kultuurhuus, want dat is voor de raad DOFFE ELLENDE.

Want: Het college had de opdracht gekregen om de exploitatie kostenneutraal te krijgen. In hun voorstel moet er jaarljks 144.000 euro bij in de exploitatie. Ook moet er 3 ton extra in het gebouw geinvesteerd worden. De huren van het nieuwe gebouw voor de gebruikers worden ook verhoogd en niet gecompenseerd. Zijn de gebruikers hiervan op de hoogte? De dekking ontbreekt en dat mag de raad aangeven. Ik zal voorstellen dat het college, na de zomervakatie, met drie dekkingsvarianten komt, waarna de raad kan kiezen.Als Grave het voorzieningen-niveau op dit hoge peil wil houden dan kan dit niet zonder verhoging van de Onroerend Goedbelasting.

De fractie Keerpunt 2010 wil dat zo snel mogelijk begonnen wordt met het Nieuwe Maazicht inclusief Kultuurhuus. De onderhandelingen hebben nu lang genoeg geduurd. De bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familieleden en bestuur hebben al veel te lang moeten wachten. Brabantzorg is er klaar voor en heeft in Uden vorige week tijdens een openbare verantwoording laten zien dat het een eigentijdse organisatie is met 24 locaties die deze klus goed aankan.Vanmorgen heb ik urenlang het volledige complete dossier bestudeerd in de raadkamer van het Stadhuis. Brieven van Brabantzorg, Quadrant losten elkaar af met bevindingen van deskundigen over geschatte opbrengsten van Katrien, de Westhoek en Katrien. Tekeningen van de diverse verdiepingen lieten zien dat de biljarttafels van de KBO op de eerste etage komen en dat er ruimten komen voor jeugd, danslessen, berging harmonie en een receptie en beheersrumte.Eind juni kreeg Brabantzorg weer een serie verzoeken van de gemeente op hun bordje. Onderhandelingen volgenden waarschijnlijk met het mes op tafel. Het eindbod is bekend en wordt voorgelegd aan de raad.Nogmaals het you-tube filmpje dat als eerste door mij op internet is gezet!!!Klik op de link van dit You Tube filmpje dat al meer dan 939 keer is bezocht en door mij op het internet is geplaatst.
http://nl.youtube.com/watch?v=we-O-MvJG5Y&feature=channel_page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: