Jaarrekening 2008: mijn inbreng!!

Het was dit jaar een klus die ik alleen moest doen. Jarenlang deed ik dit met het overleden raadslid Jo Willems uit Gassel.

Allereerst wil ik mijn complimenten uitspreken over dit stuk en de andere aangeleverde documenten.

Dankzij hulp van de griffier heb ik in een overleg met Cub Roelofs het aantal vragen kunnen terugbrengen van 35 naar 19. Op deze 19 vragen wil ik het antwoord van onze bestuurders hebben en eventueel een reactie van mijn collega’s.

Ik ben blij dat de fractievoorzitter van de VVD, de heer Hendriks, nu zich ook in details gaat verdiepen. Recentelijk stelde hij vragen over de verrommelling rond ons oude gemeentehuis en over de nut en noodzaak van paaltjes in zijn straat. Dus hij ziet nu ook in dat je de details nodig hebt om inzicht, en daardoor doorzicht, te krijgen in bepaalde zaken. Jarenlang riep hij dat we het alleen over de grote lijnen moeten hebben en dat we kaders moeten stellen.

Maar ook controleren is een belangrijke taak van de raad die we serieus moeten nemen. We dalen dan af op detailniveau en stellen dan onze vragen daarop af.

De jaarrekening en de bevindingen van onze accountant zijn onderdeel van een groter pakket documenten van de jaarcyclus.

Met de jaarrekening 2008 blikken we terug. De accountant schrijft zijn bevindingen over de jaarrekening vervolgens op en doet aanbevelingen. De belangrijkste zijn overgenomen zoals de koppeling van de Grondexploitatie en financiën en het verbeteren van het inkoopgedrag bij o.a. aanbestedingen. In de auditcommissie kregen we gisteren een interessant kijkje in de ambtelijke keuken.

Het project “Beheer op orde” met zijn 94 verbeterpunten ligt aardig op stoom. Bij de kadernota kom ik daar op terug.

In de BURAP lezen we alle afwijkingen en de kadernota is een prima opmaat naar de begroting. De kadernota is weer terug van weggeweest en dat is een goed besluit geweest.

Tot nu toe hebben we 395 pagina’s informatie tot ons gekregen.

Voor het eerst is er een prima structuur en onderbouwing te zien.

De wethouder heeft nu de taak om in het laatste jaar van deze regeerperiode te laten zien wat hij werkelijk mans is. In zijn bestuurlijke periode is de “financiële staat van Grave” erbarmelijk geworden en hangen we met de vingers aan de dakgootrand. Wethouder Bos heeft te weinig visie en werkt niet oplossingsgericht.
Een motie van afkeuring over slechte communicatie rond de projecten enz. van zijn eigen partij, de VVD, werd in het voorjaar zelfs aangenomen. Toen was ik nog lid van de CDA fractie en stemde ik nog tegen deze motie. Nu er een cijfermatige onderbouwing ligt over 2008 zou ik anders stemmen.

Met vereende krachten moeten we Grave er bovenop helpen en het liefst in nauwe samenwerking met het financiële gezonde Cuijk en Mill.

Tenslotte twee aanbevelingen voor auditcommissie:
1. Nodig voor de auditcommissiebijeenkomst de accountant uit zodat die een persoonlijke toelichting kan geven. Wij stellen de accountant ook aan en hij moet rapporteren aan de raad.
2. Laat de auditcommissies uit het Land van Cuijk hun ervaringen delen.
I.v.m. een hernieuwde aanbesteding kunnen we dan ook de voorwaarden ook beter formuleren.

Mijn vragen c.q. constateringen:

1. Het boetebeding van het Arsenaal is te gemakkelijk opgepakt en er is amper onderzoek
verricht om de kosten die aan Domeinen betaald moesten worden op de notaris te verhalen.
2. De vermogenspositie is dramatisch gedaald: 6.7 miljoen!!
3. De vrije reserve is per 1 juni 1.8 miljoen; gelukkig klimmen we weer uit het diepe dal.
4. Gouden balansregels en andere kengetallen worden net of net niet in het positieve gehaald.
5. De uitkomsten van de Veiligheidscan blijven uit; april was toegezegd.
6. Wanneer komt de structurele oplossing van de fietsenstalling?
7. Zwakke punten uit het hondenuitlaatbeleid?
8. Zijn de werkzaamheden aan de Woonvisie en Structuurvisie al gestart?
9. Beplanting Brugstraat aangepast ? Wat houdt dat in?
10. Wanneer komen de groenstructuurplannen in samenspraak met de wijken?
11. Welke scholen doen mee met het Brabants Veiligheidslabel?
12. Wanneer stellen we het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan vast?
13. Schokkende cijfers over woningbouw:in periode 2005-2009 zijn van de
geplande 323 woningen er maar 24 gebouwd.
14.
Met welke producten en wanneer wordt het dienstenaanbod Lokaal Zorgloket WMO
uitgebreid?
15. In totaal hebben 1769 jeugdleden van Graafse verenigingen subsidie ontvangen. Weer een
stijging met 100 leden. Positief dus doorgaan met de jeugdledensubsidie.
16. Heeft Radius 112.390 euro ontvangen voor haar werk voor het jeugdbeleid? Welke diensten
worden ervoor verricht?
17. De termijn om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslagsuitkering in Cuijk is
teruggebracht naar 3 jaar. Bij de kadernota kom ik daar op terug. Bij de begrotings-
behandeling werd nog gezegd dat we daar binnen het Land van Cuijk niet van mochten
afwijken.
18.Bruggen over de Raam in Grave (Hampoort) en Escharen.
Bij de besprekingen van de Kadernota kom ik daar op terug.
19. Wanneer is bekend hoe de uitslag is van het bezwaarschrift van Mooiland Maasland tegen
de hoogte van de OZB waarde?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: