De lezer schrijft over vermelden etniciteit; NRC zaterdag

Maarten en Koen Leurs bij buluitreiking van Koen in Utrecht

Graag wil ik weten wat de drijfveren van de redactie van deze krant zijn betreffende het weglaten van de etnische achtergrond van de deze week overleden soldaat in Kamp Holland in Afghanistan.

Die achtergrond ontbreekt in het voorpaginabericht van 7 april, de achtergrondartikelen op pagina 3 en het persoonlijk overzicht van de overleden soldaat Azdin Chadli.

Het viel mij op dat generaal Peter van Uhm er ook niet van repte. Dit in tegenstelling tot andere berichten waarin bijvoorbeeld regelmatig geschreven wordt over Marokkaans-Nederlandse overlastbezorgers.

Kan iemand met een (tweede generatie) migrantenachtergrond dus pas volledig geintegreerd zijn wanneer hij/zij iets goeds doet voor de samenleving?

Wanneer hij/zij iets slechts doet, wordt de etnische achtergrond vaak benadrukt, maar wanneer hij/zij iets goeds doet wordt die achtergrond klaarblijkelijk geneutraliseerd.

Koen Leurs Grave/Utrecht

Informatie: http://www.uu.nl/wiredup/

De krant antwoordt

Op deze vraag is een kort en een lang antwoord te geven. Het korte antwoord luidt: we weten het niet. Defensie heeft niet bekendgemaakt wat de achtergrond is van de overleden soldaat, vanuit de redenering dat dit niet uitmaakt: een soldaat is een soldaat. Hij was een Nederlander in Nederlandse dienst en het is niet aan ons om iets over zijn achtergrond te zeggen, aldus een woordvoerder van Defensie. Dus ook als wij dat zouden hebben gewild, hadden we het niet kunnen melden.

Op de redactie is wel discussie geweest over de vraag: als we zijn achtergrond te weten kunnen komen, moeten we die dan melden? De regel volgens ons Stijlboek is dat burgers als individuen moeten worden benaderd en dat stigmatiseren en groepsdenken vermeden moeten worden. Daarom wordt de etnische afkomst van mensen in de nieuwsverslaggeving alleen vermeld als dit relevant is. Dat wil zeggen, als de afkomst nauw samenhangt met het onderwerp of leidt tot een beter begrip daarvan.

In dit geval speelde de afkomst van de militair geen directe rol bij het nieuwsfeit dat hij omkwam. Hij is niet omgekomen omdat hij (vermoedelijk) van Marokkaanse origine is. Daarom zouden we zijn afkomst ook niet hebben gemeld in de eerste berichtgeving, als deze door Defensie zou zijn vrijgegeven.

Toch zijn we de dag nadat we het nieuws meldden, teruggekomen op de afkomst van de omgekomen militair, omdat het inmiddels een verhit gespreksonderwerp was geworden op diverse internetfora. Daar betoogden bezoekers, net als de lezer, dat het hypocriet is dat er, nu het gaat om iemand die iets goed doet voor de samenleving, niets wordt gezegd over zijn vermoedelijk Marokkaanse achtergrond.

Als het negatieve berichtgeving was, werd er vast bij gezegd dat hij een Marokkaan was, maar nu deze Marokkaan zijn leven heeft gegeven voor Nederland, spreekt men over een Nederlander, meent een bezoeker van marokko.nl.

Die internetdiscussie is interessant, omdat ze veel zegt over het integratiedebat in Nederland. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, spreekt het vanzelf dat in Irak en Afghanistan gesneuvelde soldaten ook Arabische namen hebben. Ook op de oorlogskerkhoven in Frankrijk bevinden zich vele stenen met Arabische namen.

In het integratiedebat hebben wij als krant een verantwoordelijkheid. Voor ons blijft gelden dat we afkomst melden indien dit relevant is, of de berichtgeving nu positief is of negatief.

Het leidde ons wel tot een vervolgvraag: hoeveel Nederlandse militairen zijn van buitenlandse afkomst en speelt dat in het leger een rol?
Wordt er, zoals bij de politie, actief geworven onder allochtone Nederlanders?
Als het antwoord op die laatste twee vragen bevestigend is, zult u in deze krant hierover binnenkort meer lezen.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties: nrc.nl/lezer-schrijft.
Dit verhaal is geplaatst op zaterdag 11 april 2009 om 09:29 uur.

U kunt reageren of trackbacken vanaf uw eigen site. (Wat is trackbacken?)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: