Op naar 3 maart 2010 no.2: Mijn ambitie: Grave 2020.

Mijn ambitie: Grave 2020 !!

Liggend aan het water en geworteld in het groen. Bij de tijd, maar tegelijkertijd geworteld in historie. Dynamiek, behoud en herstel gaan hand in hand en verkeren niet op gespannen voet met elkaar. Het is de taak van de gemeente om in voortdurende samenspraak met haar inwoners een klimaat te scheppen waar economie, ecologie en esthetiek in balans worden gebracht, zoekend naar een versterking van de identiteit van Grave: groen, mooie gemeente aan de Maas waar het in het historisch centrum en de kerkdorpen plezierig wonen, werken en verblijven is.

Dynamiek staat er in het teken van verrijking en het tegengaan van vervlakking.

Er is werk aan de winkel.

Kwalitatieve groei impliceert een voortdurend investeren in het aangaan van verbindingen met overheden, instellingen, bedrijven en natuurlijk onze burgers.

De lijst Jacques Leurs vertrouwt op de kracht van samenwerking en er wordt geredeneerd vanuit de mogelijkheden in plaats van eventuele bedreigingen.

Eigenzinnig handelen wordt ingeruild voor een externe oriëntatie.

Volksvertegenwoordiger zijn komt op mijn eerste plaats; daarna controlerende en kaderstellende rol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: