Op bezoek bij no.1.: Jaarvergadering KBO Grave; voorzitter kascontrolecommissie.

Rond de 100 leden bezochten de jaarvergadering en ongeveer 30 leden waren verhinderd.

De volgend jaar aftredende voorzitter Jan Derksen leidde op de van hem bekende wijze vlot de vergadering.

Mari Michels notuleerde, deed het jaarverslag en legde de cijfers uit. Vervolgens wees hij ook nog op statuten en huishoudelijk reglement wijzigingen.

De penningmeester Lucy Vloet kreeg van de kascontrolecommissie, bij monde van Jacques Leurs de complimenten voor de wijze waar op ze haar werk gedaan heeft.

Als verrassing was er voor Bart Jansen een oorkonde en een gouden speld voor zijn vele verdiensten in het bestuur.

De onvermoeibare papierophaler Wim van Wees heeft er weer voor gezorgd dat het speciale fonds goed gevuld werd. Dankzij Wim kan er veel voor weinig geld. Bedankt Wim klonk het alom.

Het bestuur hoopt dat er eindelijk rond mei duidelijkheid komt over het Graafse Kultuurhuus.
Er werd ook aandacht gevraagd voor het Roemenie project en natuurlijk het 60 jarig jubileum.De KBO zit nog 8 leden van de 500.

Er zijn regelmatig gesprekken met de leiding van Maaszicht en wethouder Opsteegh.In het foto-archief een collage van de drukbezochte vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: