Hoopvol nieuws no.11: Noodlokalen Hartenaas/Merletcollege per direct gesloten.

Straatnaambord op schoolplein

Schimmeltje volgens de Gelderlander

Uitkomsten van het schimmelonderzoek in twee noodlokalen bij basisschool Hartenaas hebben het college doen besluiten deze twee lokalen en de daaraan vast gelegen vier lokalen die in gebruik zijn bij het Merletcollege, per direct te sluiten.

Het blijkt dat namelijk dat de geconstateerde schimmelconcentratie een gevaar kan opleveren voor personen met een verminderde weerstand. Het gaat dan om een verhoogd risico m.b.t. het oplopen van longinfecties.

Vandaag, vrijdag 27 maart, hebben we drie leveranciers van noodlokalen, gericht op devervanging van de complete noodbouw. Omdat de bestaande infrastructuur er al ligt, verwachten wij de noodlokalen op zeer korte termijn te kunnen vervangen.

Afgesproken is dat beide scholen de leerlingen en ouders op de hoogte brengen van de situatie.

In januari heeft de raad een gesprek gehad met directie van de school en A73. Toen heeft de voorzitter van de Medezeggingschapsraad al zijn bezorgdheid uit gesproken over de nu gesloten lokalen. De meerderheid van de raad heeft er bij het college op aangedrongen adequaat maatregelen te nemen. College heeft nu de zaak goed aangepakt na eerst minder snel gereageerd te hebben en het probleem gebagatelliseerd te hebben.

Ter informatie: In april 2007 wordt onderzoek “Brede School Hartenaas” aangeboden aan wethouder H.Opsteegh en onderwijsambtenaar F.Vink.
In juni 2008 wordt concept beleidsplan huisvesting besproken. De notitie roept veel vragen op. Velen missen een breed gedragen visie. De betrokken partijen geven aan behoefte te hebben aan een moment van “brainstormen en het in kaart brengen van mogelijkheden.” Geadviseerd wordt een extern bureau in te schakelen.

Extern bureau komt er en dit bureau gaat een concept-visiedocument in overleg met alle betrokken partijen opstellen. Volgens het nu al aangepaste tijdspad kan de raad in nov. 2009 het visiedocument vaststellen.

A-73 wil meewerken aan een duurzame visie.
Wil betrokken worden bij ontwikkeling van Brede Scholen of Multi Functionele Centra.
Omdat: Huidige huisvesting voldoet niet aan wettelijke eisen. Dus snel een vlekkenplan en plaats daarin van Hartenaas. Anders snel uitvoeren van reeds ingediende plannen. Tempo is voor ons nu te laag.
Kansen op samenwerking tussen kinderopvang, welzijn, cultuur en sport zijn groot.

De veiligheid van de kinderen, die les krijgen in de noodlokalen, kan niet meer gegarandeerd worden: Hoog aantal inbraken; 10 in drie jaar.
Hoog ziektevezuim van kinderen. Lekkages.
CO2 meting van 13-01-2009.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: