Goed voorbeeld doet goed volgen.

Bernheze moet maatregelen opstellen tegen recessie vrijdag, 20 mar 2009

Door: Brabants Dagblad
Het college van B. en W. in Bernheze moet een maatregelenpakket gaan samenstellen dat een bijdrage levert aan de bestrijding van de recessie. Volgens de gemeenteraad, die daarvoor gisteravond een motie heeft aangenomen, moet het college kijken welke maatregelen Bernheze kan nemen om iets te doen aan de financiële crisis.

PP93 en de SP die de motie indienden, gaven voorbeelden van maatregelen die Bernheze zou kunnen nemen. Het gaat dan onder meer om het naar voren halen van investeringen, het beperken van negatieve effecten van de recessie voor het lokale bedrijfsleven en minder draagkrachtigen en het betrachten van terughoudendheid van voornemens waar structurele kosten aan verbonden zijn.
Volgens Hans van der Pas, fractievoorzitter van PP93 moet bijvoorbeeld ook gedacht worden aan investeren in energiezuinige maatregelen. “Op termijn zorgen die maatregelen ook weer voor lagere kosten”, aldus Van der Pas.

De VVD die ook al vragen had gesteld over wat Bernheze doet om de crisis te bestrijden, wees ook het maatregelenpakket van de provincie. Het provinciebestuur maakte deze week nog bekend dat Brabant een miljard euro wil uittrekken voor vernieuwing en versterking van de economie.

Volgens wethouder Rien Wijdeven (financiën) is er binnen de gemeente al enkele maanden een werkgroep bezig die zich buigt over de gevolgen van de economische crisis voor inwoners van Bernheze. “En gistermiddag zijn wethouder Daandels en ik nog bij de provincie geweest om te praten over dat maatregelenpakket”, aldus Wijdeven.

De wethouder zei verder dat de gemeente al met een aantal dingen bezig is. “We kijken naar de schuldhulpverlening waar we waarschijnlijk extra in moeten investeren. En we zijn bezig met IBN. Met de dertien gemeenten in de regio kijken we hoe we mensen die bij IBN werken aan de slag kunnen houden.”
Welke maatregelen Bernheze gaat nemen moet bij behandeling van de perspectiefnota in mei duidelijk worden.

P.S. Welke maatregelen gaat onze Graafse “regering” nemen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: