Geen school voor kinderen AZC.

SP fractie slelt vragen aan het college. Via de lokale media hebben wij vernomen dat de gemeente Grave, en hiermee de Nederlandse staat, niet kan voldoen aan de internationale wetgeving omtrent de rechten van kind. Wij vinden dit zeer zorgelijk. Te meer omdat Nederland deze maand nog door de EU op de vingers is getikt m.b.t. de mensenrechten.

Hierover enkele vragen:
Waarom heeft de wethouder ervoor gekozen om dit nieuws wel via de pers te verspreiden, maar niet de raad hierover te informeren?
Hoe lang is het gegeven dat enkele kinderen het recht op onderwijs is ontzegt bekend bij de gemeente?
Welke acties heeft de gemeente hierop ondernomen? Om hoeveel kinderen gaat het?
Is de inspecteur op de hoogte van dit feit? Welek maatregelen heeft zij/hij genoemen?
Heeft de gemeente/college het ministerie van onderwijs in kennis gesteld dat zij niet voor alle kinderen onderwijs kan aanbieden?
Zo ja,wat was hun reactie?
Zo nee, waarom niet?
Met vriendelijke groet, Frank Stoffer.

De fractie Jacques Leurs sluit zich bij de vragen van de SP aan en wil snel duidelijkheid.

Te oude leerlingen AZC gaan niet naar school. Zo’n twintig leerlingen op het asielzoekerscentrum AZC in Velp krijgen geen les op een school, terwijl ze wel leerplichtig zijn. Het gaat om asielzoekers van dertein jaar of ouder. Ze zijn te oud voor onderwijs Harten2, die op het AZC gevestigd is. De leerlingen zouden naar een internationale schakelklas moeten. “Maar die zit vol”, zegt Greetje van der Burgt, begeleider op Harten2. De leerlingen zouden daardoor sinds hun komst naar Velp in oktober geen onderwijs meer hebben genoten. Volgens een woordvoerder van de gemeente Grave was het probleem niet te voorzien. Grave spreekt met met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over de oplossing van het probleem.

Bron: de Gelderlander

Een grote groep leerplichtige kinderen van het AZC in Velp gaat al maanden niet naar school.

Er is geen plaats. De gemeente Grave is, met het COA naarstig op zoek naar een oplossing. Het simpele gegeven dat er onverwacht veel meer asielzoekerskinderen zijn bijgekomen ligt volgens woordvoerder Martijn van de Koolwijk van het COA ten grondslag aan het probleem. ” De instroom van asielzoekers fluctueert altijd, maar het laatste jaar zie je een enorme toename.

Gevolg is dat de groep leerplichtige kinderen te groot is geworden voor onze school. (Harten 2, de speciale school voor kinderen van het AZC, red.) De verhouding van het aantal leerlingen per docent is daar maximaal.Om hoeveel kinderen het precies gaat, kan van Koolwijk niet zeggen. Wel dat het een probleem is, dat bijzonder weinig voorkomt.”

Moeilijk
De gemeente Grave in dit geval, is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn waardoor een leerplichtig kind naar school kan. Door de verminderde instroom van de laatste jaren, zijn de faciliteiten en mankracht naar beneden bijgesteld of verdwenen, zoals de speciale schakelklas. Wethouder Harry Opsteegh betreurt het ten zeer dat een groep scholieren nu geen onderwijs kan volgen:”Maar het is uitermate moeilijk om onderwijsvoorzieningen paraat te hebben terwijl het aantal leerlingen onvoorspelbaar wisselend is. Het streven is om voor 1 april een oplossing te zoeken.” De gemeente gaat dit samen doen met het COA. “Wij hebben maar een belang en dat is dat de kinderen (weer) naar school kunnen” aldus Martijn van de Koolwijk. Een van de oplossingen zou volgens hem kunnen zijn dat er asielzoekerskinderen bij andere scholen in de gemeente worden ondergebracht.

Bron: Stadskrant Grave of http://www.kliknieuws.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: