Vragen aan het college n.a.v. brief van de burgemeester aan de staatssecretaris over veiligheid AZC.

Vraag no. 8:

Het AZC verandert tijdelijk van karakter doordat het van een Terugkeercentrum een Opvangcentrum voor Orientatiegroepen aan het worden is omdat de toestroom van vluchtelingen weer groter aan het worden is.

Toelichting mijnerzijds:
Bovenstaande informatie is destijds door mij gecontroleerd bij de afdeling communicatie van het COA.

Dit bericht is op https://www.jacquesleurs.nl/ geplaatst na een bezoek aan Hartenaas door de raad.

Nu de burgemeester in actie komt i.v.m. de veiligheid wil ik ook graag weten of bovenstaande mededeling klopt en bij haar bekend is.

Wat zijn de gevolgen van deze ingrijpende verandering behalve dat Hartenaas 2 veel minder leerlingen krijgt?

Schrijven van de burgemeester:

Langs deze weg wil ik u mijn ernstige zorgen overbrengen over de veiligheid op Asielzoekerscentra in het algemeen en het AZC te Velp in het bijzonder. Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft er zaterdag 28 februari jl. wederom een steekpartij plaatsgevonden op het AZC te Velp. Ik verwacht dat er in 2009 meer incidenten zullen gaan plaatsvinden. In 2008 hebben er namelijk ook diverse incidenten plaatsgevonden (variërend van lichte incidenten zoals vermissing goed en controle m.b.t. vreemdelingenzaak tot ernstige incidenten zoals geweldsmisdrijven). Bij al deze incidenten was ondersteuning vanuit de basispolitiezorg nodig. Een aantal dat, mede gelet op de aard van de incidenten, naar mijn mening onacceptabel is.

AZC Velp

In het verleden heb ik met u van gedachten gewisseld over de veiligheid op het AZC te Velp. Op basis daarvan zijn er afspraken gemaakt en hebben er fysieke aanpassingen plaatsgevonden bij de toegang naar dit AZC. Met deze aanpassingen ben ik er van overtuigd dat de veiligheid op het AZC te Velp beter gewaarborgd kan worden, echter de fysieke aanpassingen op zichzelf brengen dit niet teweeg. Daarvoor is naar mijn mening ook verscherpt toezicht nodig.

Op dit moment is de beveiliging op het AZC te Velp onvoldoende vormgegeven. Zo is er geen controle op in- en uitgaande personen. Daardoor is het onbekend wie er zich op het terrein bevinden. Ook maatregelen op wapens, drugs en dergelijke zijn in mijn ogen noodzakelijk om incidenten, zoals dat van zaterdag 28 februari jl. tot een minimum te beperken.

Hierbij wil ik u met klem verzoeken de veiligheid op Asielzoekerscentra en in het bijzonder op het AZC te Velp te onderzoeken en maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid.

Met vertrouwen zie ik uw reactie tegemoet. Uiteraard ben ik bereid het een en ander persoonlijk toe te lichten.

Hoogachtend,

De burgemeester van Grave,

W.J.G. Delissen – van Tongerlo

Afschrift: – Ministerie van Justitie
– Locatiedirecteur AZC te Velp
– Politie Brabant-Noord, district Land van Cuijkester:

Eén gedachte over “Vragen aan het college n.a.v. brief van de burgemeester aan de staatssecretaris over veiligheid AZC.

 • 6 maart 2009 om 13:31
  Permalink

  Oei oei burgemeester. Blijkbaar moet er er een onderscheid gemaakt worden tussen ‘burgers’ en ‘asielzoekers’. Asielzoekers zijn een gevaar voor de bevolking, die moeten in de gaten gehouden worden. Wapens, drugs en dergelijke. Dat buitenlandse gespuis. Dit is regelrechte haatzaaierij.
  In plaats van repressief na te denken over het verbeteren van veiligheid (enkel de veiligheid van niet-asielzoekers, over de asielzoekers zelf wordt geen woord gesproken) dient U aandacht te besteden aan het zoeken van oplossingen voor de problemen van deze mensen. Deze mensen, ja het zijn mensen, zijn naar Nederland gevlucht uit angst voor achtervolging, repressie en onderdrukking. Op zoek naar een beter leven. Dan moeten ze hier niet weer op een repressieve manier ontvangen worden, maar zouden jullie moeten kijken naar alle ervaringen die deze mensen hebben. Als kansen voor de maatschappij. Als kansen voor de gemeente.

  Asielzoekers zijn geen gevaar. Als ze bejegend worden als zodanig, is dat al sneller het geval. Kijk eens vanuit het perspectief van een vluchteling. Welke kansen zijn er!!!!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: