Betrapt ???

Afgelopen donderdagavond ging ik naar het gemeentehuis. Wat schetst mijn verbazing als in de voormalige kamer van wethouder Jacques van Geest de interim-manager Cees Rijnen tezamen met de drie fractievoorzitters van VVD, CDA en LPG bijeen zijn. Door de heer Rijnen wordt een powerpoint-presentatie gegeven aan de drie fractievoorzitters van de coalitie! Het onderwerp was, wat ik zo snel kon zien, het project Bijl/Hofplein.

Gek, had de hele raad niet hierover geïnformeerd moeten worden? Hoezo gelijke informatie voor elke fractie in de gemeenteraad? Deze coalitie is toch een voorstander van openheid en transparantie? Doet in de raad van Grave ook de gedachte van Orwell op? Elke fractie is gelijk, maar sommige fracties zijn meer gelijk dan andere fracties.

De heer Rijnen probeert al maandenlang als regisseur/derde wethouder op te treden en alle macht naar zich toe te trekken. Het begint hem aardig te lukken maar helaas voor hem zit er een luis in de pels.

De gang van zaken reconstruerend rond het raadsvoorstel Bijl/Hofplein lijkt het er op dat er bewust informatie wordt achtergehouden. Anders hoef je niet geheimzinnig te doen en in het geniep bij elkaar te komen om informatie uit te wisselen.

Doe net als de landelijke politiek en zeg gewoon dat je gezamenlijk aan de oplossing van forse problemen werkt. Dan ben je eerlijk.

De informatie werd zelfs met een powerpointpresentatie verduidelijkt. Terwijl PvdA, SP en de fractie Jacques Leurs het moesten doen met een schamel vertrouwelijk emailtje van de loco-secretaris. Hierin nodigde hij de hele raad uit voor een besloten vergadering waarin vertrouwelijke informatie verstrekt zal worden over Bijl/Hofplein. Op donderdag- middag had de griffier ons nog een email gestuurd dat er vrijdag een raadsvoorstel thuis bezorgd zou worden !!!

Ook kregen we een schrijven over een boekhoudkundige blunder van de eerste orde ter grootte van meer dan 9 ton. Misschien dat het een met het ander te maken heeft. Het blijft gissen bij dit college.

Ik heb voor mezelf besloten om uit protest de eerst volgende vergaderingen van het presidium en de voorbereidingsgroep te boycotten. Vandaag pas kregen we een kort verslag van de al weken geleden gehouden vergadering. De toegezegde informatie voor de overige raadsleden is nog steeds niet verstuurd. Ik wil serieus genomen worden.

Het presidium stelt de agenda op en dat moet niet in een onderonsje van dhr. Rijnen met de drie fractievoorzitters van de coalitie gebeuren.

In de voorbereidingsgroep heb ik uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor een goede communicatie. Binnen enkele weken hebben we al twee zaken die uitermate knullig zijn gecommuniceerd.

Het Multiculturele Centrum in het Nieuwe Maaszicht komt volgende week in het interpellatiedebat aan de orde. Zo dadelijk volgt er een besloten vergadering over Bijl/Hofplein. Ik heb er een hard hoofd in dat het nog goed gaat komen in deze raadsperiode.

Niemand voelt zich probleem-eigenaar. Naast een financiële crisis hebben we in Grave nu ook een bestuurlijke crisis die weinig goeds voorspelt.

Jammer want we hebben best prima ambities ondanks dat er nog steeds geen Visie en Missie is. Al vanaf 2002 praten we hierover. Dit symboliseert uitstekend de bestuurskracht van de Graafse gemeenteraad.

Het moet nu echt anders en beter.

Vragen aan het college:

1. Waarom worden CDA, LPG en VVD eerder geïnformeerd of krijgen die meer informatie?

2. Beslist dhr. Rijnen met de fractievoorzitters van de coalitie of een voorstel naar de raad gaat? Het presidium is toch de agendacommissie van de raad?

3. Is de voorbereidingsgroep een zoethoudertje voor de oppositie?

4. Wat is de positie van de wethouders in deze? Wie bepaalt wat er op RO-gebied gebeurt richting raad? Dhr.Rijnen met de fractievoorzitters van de coalitie of de wethouders?

5. Mevr. Delissen, voorzitter van de raad blijft fors in gebreke. De voorzitter moet er voor zorgen dat de alle fracties in de gemeenteraad van Grave op gelijke wijze worden geïnformeerd.

De burgemeester mist in deze de regie.

Mijn collega’s Leon Kamps van de PvdA en Frank Stoffer van de SP komen nu met ieder hun eigen inbreng vanuit hun invalshoek.

Fractie Jacques Leurs

Onrust over ‘geheime powerpoint
door Frank Houtappels van de Gelderlander

Is de coalitie in de Graafse gemeenteraad in het geheim bijgepraat over het veel- besproken bouwproject Bijl/Hofplein in de Graafse binnenstad? De oppositie- partijen in de Graafse gemeenteraad (PvdA, SP, Fractie Jacques Leurs) vragen zich dat sinds de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond af.

Jacques Leurs ontdekte vorige week per toeval dat de drie fractievoorzitters van de Graafse coalitie (CDA, VVD, LPG) vertrouwelijk werden bijgepraat door een externe adviseur die voor Grave werkt. Die maakte gebruik van een powerpoint- presentatie, waarop het project Bijl/Hofplein te zien was.

Bizar, vinden de oppositiepartijen. “Het lijkt erop dat er bewust informatie wordt achtergehouden”, zegt Leurs. De affaire Bijl/Hofplein is een langslepende kwestie in Grave. Op de plaats van het voormalige stadhuis in de historische binnenstad moeten woningen en winkels komen. Burgemeester en wethouders van Grave onderhandelen nog met woningcorporatie Mooiland Maasland over de kosten van een parkeergarage.Inmiddels staat het oude pand meer dan een jaar leeg. Het wordt bewoond door anti-krakers om vernielingen te voorkomen. Het is nog niet duidelijk wanneer het gebouw gesloopt wordt. Vorige week leek daar verandering in te komen. Vrijdag zouden burgemeester en wethouders een voorstel over het project aan de raad voorleggen. Dat voorstel werd op het laatste moment ingetrokken. Wel werden de raadsleden uitgenodigd voor een vertrouwelijke raadsvergadering over het onderwerp, die dinsdag overigens wegens het late tijdstip niet meer doorging.

Leurs wil nu weten waarom de coalitiepartijen blijkbaar meer informatie krijgen dan de oppositiepartijen. “Elke fractie is gelijk, maar sommige fracties zijn meer gelijk dan de andere fracties”, parafraseerde hij de Britse schrijver George Orwell.

“Een heel leuk verhaal dat kant noch wal raakt”, vindt LPG-fractievoorzitter Anja Henisch. Volgens haar gaf de adviseur antwoord op een vraag die ‘een privé- persoon’ de drie coalitiepartijen stelde. Al was het de kerstman, zegt SP’er Frank Stoffer. “Blijkbaar gebeuren hier dingen die het daglicht nooit zien.”

Volgens CDA-fractievoorzitter Matt Cruijsen is er niets aan de hand. “Ik snap dat u het niet fijn vindt. Maar dat is uw probleem.”
Mijn aanvulling op de opmerkingen van mevr. Henisch:In het openbaar fractieoverleg van de LPG, dat ik als toeschouwer bijwoonde na daarvoor door de Graafsche Courant uitgenodigd te zijn en dat op geen bezwaren van de aanwezigen stuitten, heeft de fractievoorzitter o.a. de volgende mededelingen gedaan:Er komt geen raadsvoorstel maar een besloten raadsvergadering.Er moet geld gestort worden in het mobiliteitsfonds. De heer Koevoets verkneukelde zich daar over. Om de onderhandelingen met Mooiland niet te schaden schrijf ik hier verder niets over op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: