Wethouder Bos over toekomst Grave; vragen PvdA.

Geachte college,

naar aanleiding van de uitlatingen van VVD-wethouder Hans Bos in De Gelderlander van donderdag 12 februari 2009 inzake het plan van de Kamer van Koophandel hebben wij de volgende vragen.

Uitgaande dat hij juist is geciteerd wordt door de heer Bos naar voren gebracht dat herindeling in deze regio feitelijk onontkoombaar is wil je als gemeente goed kunnen functioneren.

1. Is hetgeen in het krantenartikel naar voren is gebracht de particuliere mening van de heer Bos of verwoordt hij hiermee het standpunt van het gehele college?

2. Indien het laatste het geval is, kunt u dan aangeven waarom u een draai heeft gemaakt van 180 graden daar in de door u aan de gemeenteraad gepresenteerde concept-visie Grave 2020 nog werd uitgegaan van een zelfstandige gemeente Grave in 2020?

3. Bent u bereid een raadsbrede discussie over dit onderwerp te entameren?

Uw reactie zien we gaarne tegemoet.

met vriendelijke groet,

fractie PvdA – Grave
Léon Kamps
Marie – Louise Beumer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: